2002. godine Privredna komora Republike Srpske prepoznala segment zaštite i razvoja životne sredine pri čemu je reciklaža jedan od bitnih elemenata.

  • 2003. godina formiran Odbor za reciklažu
  • 2004./2005. godina aktivno učešće u Odboru za reciklažu pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH
  • 2006. godina potreba za stvaranjem grupacije ili udruženja
  • 2007. godina aktivnosti na realizaciji ciljeva grupacije

Ciljevi grupacije

  • Unapređenje rada grupacije jačanjem organizacijskih kapaciteta
  • Jačanje ugleda i uticaja grupacije
  • Unaprjeđenje poslovanja članica pružanjem usluga kroz grupaciju, razmjenom informacija i povezivanjem
  • Donošenje zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine i reciklaže
  • Obezbjeđenje dostupnosti najnovijih tehnologija i standarda u industriji reciklaže

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

ekologija

Poziv za prijave kompanija na učešće u projektu „Nacionalni program čistije proizvodnje: Bosna i Hercegovina“

| Ekologija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Čistija proizvodnja podrazumijeva primjenu principa sprečavanja (prevencije) zagađenja na samom izvoru njegovog nastanka zamjenom klasičnih rješenja koja tretiraju otpad na kraju proizvodnog procesa. Rezultati uvođenja čistije proizvodnje su uštede, smanjeni utjecaj na okoliš/životnu sredinu i bolja usklađenost sa domaćim zakonodavstvom, EU propisima i međunarodnim standardima.

Print Friendly

I am text block. Click edit button to change this text.

Print Friendly