O UDRUŽENJU ELEKTRO I HEMIJSKE INDUSTRIJE

Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08) Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko Područnih privrednih komora i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne grane.
U skladu stim članovi komore koji se organizuju u Udruženje elektro, hemijske industrije su privredna društva svrstana na osnovu registracije djelatnosti ili proizvodnih programa iz kojih proističu i zajednički interesi koji se ostvaruju kroz rad ovog Udruženja.
Osnovni cilj udruženja je zastupanje i promocija zajedničkih interesa pred republičkim i drugim tijelima i unapređenje djelatnosti metalurgije i prerade metala.
Ciljevi Udruženja realizuju se kroz niz aktivnosti od kojih su najznačajnije :

 • Pokretanje inicijativa, razmatranje i davanje mišljenja i predloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i drugih strateških dokumenata koji su u funkciji razvoja i rada privrednih društava članica ovog Udruženja.
 • Praćenje i analiza privrednih kretanja u privredi sa posebnim osvrtom na ovaj sektor
 • Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata iz zemlje i inostranstva kroz poslovne susrete, dolazeće i odlazeće misije, sajamske nastupe i posjete.
 • Organizovanje seminara i drugih stručnih skupova iz djelatnosti privrednih društava
 • Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostarnstvu
 • Prikupljanje, obrada različitih podataka potrebnih našim članicama
 • Istraživanje tržišta i saradnja sa privrednim društvima u ovim aktivnostima
 • Saradnja sa udruženjima komora iz BiH i inostranstva
 • Izrada brošura i ostalih informacionih materijala
 • Poslovi proizašli iz javnih ovlaštenja
 • Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane

Udruženje ostvaruje svoje zadatke utvrđene Statutom Privredne komore i Pravilnikom o organizaciji i radu Udružnja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja.
Organi Udruženja su Skupština Udruženja i Izvršni odbor udruženja, a u zavisnosti od specifičnih interesa članica niži oblici organizovanja su Grupacije i Odbori koji su sastavni dijelovi Udruženja.
Skupština broji 35 članova.
Predsjednik Skupštine Udruženja je Mirko Karaulac Mehanizmi B  d.o.o. Gradiška.
Izvršni odbor broji 15 članova.
Predsjednik IO je Zoran Tošić, Mreža Netvork d.o.o. Derventa.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Obuca1

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa

| Elektro i hemijska, Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2018. godine.

mreza network

Manjak radnika srušio posao za Dojče telekom

| Aktuelnosti, Elektro i hemijska | No Comments

Poslodavci već duže vrijeme upozoravaju na dramatičan odliv radne snage sa tržišta rada RS i sve veći problem sa nedostatkom kvalifikovane radne snage. Ti problemi su već počeli da izlaze na vidjelo u preduzećima iz elektro i metalske industrije, kojima zbog nedostatka odgovarajuđeg kadra propadaju milionske ponude iz inostranstva.

cablex

50+ ‘Cablex BH’ Laktaši: U planu još jedna fabrika i nova radna mjesta

| Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Naše je bolje | No Comments

Cjelokupna proizvodnja se zasniva na lohn sistemu i radi se uglavnom za strane i renomirane firme kao što su „Miele“, „Vorwerk“, BSH, „Gorenje“, „Stihl“, „Electrolux“ i mnoge druge.

mehanizmi1

Dušan Stojčić predsjednik Skupštine Udruženja elektro-hemijske industrije

| Elektro i hemijska, Novosti iz Komore | No Comments

Direktor privrednog društva Geofon a.d. Teslić, Dušan Stojčić, izabran je za predsjednika Skupštine Udruženja elektro-hemijske industrije Privredne komore Republike Srpske, dok je za potpredsjednika izabran Mirko Karaulac, direktor privrednog društva Mehanizmi B Gradiška, na mandatni period 2017. – 2021. godina.