Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08) Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko Područnih privrednih komora i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne grane.

U skladu stim članovi komore koji se organizuju u Udruženje energetike su privredna društva svrstana na osnovu registracije djelatnosti ili proizvodnih programa iz kojih proističu i zajednički interesi koji se ostvaruju kroz rad ovog Udruženja.

Osnovni cilj udruženja je zastupanje i promocija zajedničkih interesa pred republičkim i drugim tijelima i unapređenje djelatnosti metalurgije i prerade metala.

Ciljevi Udruženja realizuju se kroz niz aktivnosti od kojih su najznačajnije :

 • Pokretanje inicijativa, razmatranje i davanje mišljenja i predloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i drugih strateških dokumenata koji su u funkciji razvoja i rada privrednih društava članica ovog Udruženja.
 • Praćenje i analiza privrednih kretanja u privredi sa posebnim osvrtom na ovaj sektor
 • Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata iz zemlje i inostranstva kroz poslovne susrete, dolazeće i odlazeće misije, sajamske nastupe i posjete.
 • Organizovanje seminara i drugih stručnih skupova iz djelatnosti privrednih društava
 • Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostarnstvu
 • Prikupljanje, obrada različitih podataka potrebnih našim članicama
 • Istraživanje tržišta i saradnja sa privrednim društvima u ovim aktivnostima
 • Saradnja sa udruženjima komora iz BiH i inostranstva
 • Izrada brošura i ostalih informacionih materijala
 • Poslovi proizašli iz javnih ovlaštenja
 • Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane

Udruženje ostvaruje svoje zadatke utvrđene Statutom Privredne komore i Pravilnikom o organizaciji i radu Udružnja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja.

Organi Udruženja su Skupština Udruženja i Izvršni odbor udruženja, a u zavisnosti od specifičnih interesa članica niži oblici organizovanja su Grupacije i Odbori koji su sastavni dijelovi Udruženja.

U okviru Udruženja energetike djeluje Grupacija distributera nafte i naftnih derivata.

Skupština broji 25 članova. Predsjednik Skupštine je Drago Đukić (Optima Grupa Banja Luka)

Izvršni odbor broji 11 članova. Predsjednik Izvršnog odbora je Seka Kuzmanović (Elektrokrajina Banja Luka)

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

ArcelorMittal

ArcelorMittal: Uspješna poslovna godina za rudare

| Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo | No Comments

Kompanija „Arselor Mital“ Prijedor ovu godinu završava uspješno, iako sa 1,6 miliona tona rude nije ispunila plan od 1,75 tona, izjavio je direktor kompanije Mladen Jelača.

boksit

50+ Boksit a.d. Milići: Želimo biti korak ispred drugih

| Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo, Naše je bolje | No Comments

Od klasičnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju i pripremu rude boksita, veoma uspješno valorizujući taj prirodni resurs, kompanija „Boksit“ iz Milića razvila je i druge dopunske djelatnosti u kojima veoma uspješno posluje.

sporazum Gacko 2

Potpisan sporazum o izgradnji Termoelektrane „Gacko 2“

| Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo | No Comments

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić potpisao je danas u Banjaluci u ime Vlade Srpske sporazum o saradnji na realizaciji projekta izgradnje Termoelektrane „Gacko 2“ sa kineskim kompanijama „Čajna investment end divelopment“ i „Čajna mašineri endžiniring korporejšn“.

obnovljivi-izvori-energije-02

Izrada „Vodiča za investitore“

| Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo | No Comments

U toku realizacije projekta biće razmatrane smjernice za ulaganja, izdavanje dozvola i licenci u Republici Srpskoj i izrada „Vodiča za investitore“, sa ciljem da se definišu jasne smjernice i procedure za efikasno izdavanje neophodne dokumentacije.