Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08) Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko Područnih privrednih komora i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne grane.

U skladu stim članovi komore koji se organizuju u Udruženje energetike su privredna društva svrstana na osnovu registracije djelatnosti ili proizvodnih programa iz kojih proističu i zajednički interesi koji se ostvaruju kroz rad ovog Udruženja.

Osnovni cilj udruženja je zastupanje i promocija zajedničkih interesa pred republičkim i drugim tijelima i unapređenje djelatnosti metalurgije i prerade metala.

Ciljevi Udruženja realizuju se kroz niz aktivnosti od kojih su najznačajnije :

 • Pokretanje inicijativa, razmatranje i davanje mišljenja i predloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i drugih strateških dokumenata koji su u funkciji razvoja i rada privrednih društava članica ovog Udruženja.
 • Praćenje i analiza privrednih kretanja u privredi sa posebnim osvrtom na ovaj sektor
 • Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata iz zemlje i inostranstva kroz poslovne susrete, dolazeće i odlazeće misije, sajamske nastupe i posjete.
 • Organizovanje seminara i drugih stručnih skupova iz djelatnosti privrednih društava
 • Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostarnstvu
 • Prikupljanje, obrada različitih podataka potrebnih našim članicama
 • Istraživanje tržišta i saradnja sa privrednim društvima u ovim aktivnostima
 • Saradnja sa udruženjima komora iz BiH i inostranstva
 • Izrada brošura i ostalih informacionih materijala
 • Poslovi proizašli iz javnih ovlaštenja
 • Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane

Udruženje ostvaruje svoje zadatke utvrđene Statutom Privredne komore i Pravilnikom o organizaciji i radu Udružnja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja.

Organi Udruženja su Skupština Udruženja i Izvršni odbor udruženja, a u zavisnosti od specifičnih interesa članica niži oblici organizovanja su Grupacije i Odbori koji su sastavni dijelovi Udruženja.

U okviru Udruženja energetike djeluje Grupacija distributera nafte i naftnih derivata.

Skupština broji 21 člana. Predsjednik Skupštine je Željko Kovačević, MH ERS.

 

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

b_211021104

Kompanija “Likos Balkan Metals” počela sa radom u Bijeljini

| Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo | No Comments

Republika Srpska u rudarskoj industriji od danas ima firmu sa sjedištem u Bijeljini „Likos Balkan Metals“ koja je kao prva u Srpskoj listiranjem na australijskoj berzi /ASX/ obezbijedila 12 miliona australijskih dolara za projekte u geološka istraživanja bazičnih i plemenitih metala u pet opština.

Print Friendly
oie

Javne rasprave o Zakonu o obnovljivim izvorima energije

| Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo, slide | No Comments

Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije objavljen je na Internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

Print Friendly
20210608_155532

Sastanak privrednika sa rukovodstvom Direkcije za tržišno snabdijevanje električnom energijom

| Energetika i rudarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na sastanku, koji je održan u prostorijama ERS u Banjoj Luci, bilo je riječi i o očekivanjima za naredni period kada je u pitanju energetska politika Srpske, uslovima EU u oblasti energetike, obnovljivim izvorima energije, kao i o kvalitetu snabdijevanja i investicijama u distributivnu mrežu.

Print Friendly
energetska_efikasnost_1_091014_tw1024

Objavljen javni poziv o pružanju tehničke podrške u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta za preduzeća iz BiH

| Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo | No Comments

Predmet javnog poziva je izbor MSP koja su zainteresovana za unapređenje energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta. Cilj javnog poziva je unapređenje energetske efikasnosti domaćih MSP, kroz promociju mreža energetske efikasnosti u industriji.

Print Friendly
Print Friendly