Organi Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore Republike Srpske su:

  1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA, koju čine  predstavnici 55 preduzeća zastupljenih po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.
  2. IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA, sastavljen od predstavnika 15 preduzeća zastupljenih takođe po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.

Rad Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala se odvija putem grupacija:

  • Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala
  • Urbanizam, projektovanje i kontrola kvaliteta

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

46. Меđunаrоdni sајam građevinarstva, Beograd 22-25. april, 2020.

| Građevinarstvo, Najave događaja | No Comments

Privrеdnа kоmоrа Rеpublikе Srpskе, u sаrаdnji sа Spоlјnоtrgоvinskоm kоmоrоm BiH, оrgаnizuје zајеdničkih nаstup dоmаćih privrеdnikа nа 46. Меđunаrоdnоm sајmu građevinarstva u Beogradu, kојi ćе sе оdržаti u pеriоdu оd 22-25….

Print Friendly
građevinci

Stanogradnja u ekspanziji, ali nedostaje radnika

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Domaći investitori slijede najnovije trendove gradnje stambeno-poslovnih kompleksa“, rekao je Petrović.

Print Friendly

Stanogradnja u ekspanziji, ali nedostaje radnika

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Stanogradnja u Republici Srpskoj je u ekspanziji, ali je nedostatak radne snage ograničavajući faktor razvoja građevinarstva, izjavio je Srni sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala pri Privrednoj komori Srpske…

Print Friendly

Mile Petrović

Sekretar

+387 51 232 952

+387 51 232 952

Strategije i regulativa

Strateški dokumenti MIER

Print Friendly