Organi Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore Republike Srpske su:

  1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA, koju čine  predstavnici 55 preduzeća zastupljenih po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.
  2. IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA, sastavljen od predstavnika 15 preduzeća zastupljenih takođe po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.

Rad Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala se odvija putem grupacija:

  • Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala
  • Urbanizam, projektovanje i kontrola kvaliteta

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

građevinci

Poskupjelo sve – od fasadnog programa do cijevi i cementa

| Aktuelnosti, Građevinarstvo | No Comments

„Svi poremećaji na tržištu vezuju se za pojavu pandemije pa tako i poskupljenje građevinskog materijala, na koje je i najviše uticala, ali će se ovo poskupljenje preliti i na radnu snagu“, naveo je Petrović.

Print Friendly

Vebinar: „Primjena BIM-a u BiH – studija izvodljivosti i BIM standardi”

| Građevinarstvo | No Comments

Webinar je namijenjen nadležnim institucijama u BiH koje donose pravilnike i zakone iz oblasti građevinarstva, projektantima građevinskih konstrukcija sa svim njihovim pripadajućim fazama, studentima tehničkih fakulteta, te izvođačima građevinskih konstrukcija, menadžerima u građevinarstvu, kao i svim ostalim zainteresovanim stranama.

Print Friendly
IMG-45e60ddefabe31f5b11f789c64ba6eb4-V

Dodijeljeni detašmani preduzećima iz Srpske za rad u SR Njemačkoj

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Ovo je za naše firme važno zbog toga što radnici angažovani na rad širom NJemačke imaju mogućnost sticanja novih iskustava. Osim toga, tu su i finansijski efekti, jer naše firme godišnje prave realizacije između 30 i 34 miliona evra angažovanjem radne snage“, naglasio je Đurić.

Print Friendly
capture-20200911-103739-750x460

Riješiti pitanje pribavljanja viza detaširanih radnika iz BiH u Njemačkoj

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Sastanku su prisustvovali predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH, privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH, te Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala pri Privrednoj komori Republike Srpske i Udruženja za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala pri Privrednoj komori Federacije BiH.

Print Friendly

Mile Petrović

Sekretar

+387 51 232 952

+387 51 232 952

Strategije i regulativa

Strateški dokumenti MIER

Print Friendly