Organi Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore Republike Srpske su:

  1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA, koju čine  predstavnici 55 preduzeća zastupljenih po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.
  2. IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA, sastavljen od predstavnika 15 preduzeća zastupljenih takođe po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.

Rad Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala se odvija putem grupacija:

  • Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala
  • Urbanizam, projektovanje i kontrola kvaliteta

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Građ

Repromaterijal poskupio za gotovo 100 odsto

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Zakon o javnim nabavkama je proceduralni prema kojem, kada se potpiše ugovor, važi Zakon o obligacionim odnosima. Međutim, u jednom članu se kaže da cijena ne može da bude promijenjiva tokom realizacije ugovora. On je praktično fiksirao ugovorenu cijenu i tu nastaju problemi“, pojasnio je Tanić.

Print Friendly
278707581_4090784844482118_5610539636639573239_n

Otvoren sajam Građevinarstva u Beogradu: Komora predstavlja domaća preduzeća

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na zajedničkom štandu, površine 100 metara kvadratnih, predstaviće se šest domaćih kompanija iz ove oblasti.

Print Friendly
građevinci

Građevinci: U tendere ugraditi odredbu o promjenjivosti cijena

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

S obzirom da cijene građevinskog repromaterijala rastu skoro svakodnevno, a da veći broj projekata nije realizovan odmah nakon potpisivanja ugovora, već je rok izvršenja radova prolongiran iz različitih, objektivnih razloga (žalbi na tendere, promjene dokumentacije…), privrednici nisu u mogućnosti realizovati preuzeti posao po ranije ugovorenoj cijeni.

Print Friendly
275668956_337802451725636_6685847550785209908_n

Otvoren 25. Međunarodni sajam građevinarstva i elektromašinske industrije „GRAMES-DEMI“, Komora predstavlja više od 15 preduzeća

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Privredna komora Republike Srpske na ovom sajmu, putem kataloga, predstavlja više od 15 privrednih društava iz ove oblasti.

Print Friendly

Mile Petrović, dipl. ing.

Sekretar

Udruženje komunalnih i uslužnih djelatnosti

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 134

+387 51 493 126

Strategije i regulativa

Strateški dokumenti MIER

Print Friendly