Organi Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore Republike Srpske su:

  1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA, koju čine  predstavnici 55 preduzeća zastupljenih po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.
  2. IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA, sastavljen od predstavnika 15 preduzeća zastupljenih takođe po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.

Rad Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala se odvija putem grupacija:

  • Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala
  • Urbanizam, projektovanje i kontrola kvaliteta

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

302335199_497576142371215_8379904828523239891_n

Dom naroda PS BiH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Ovim izmjenama, između ostalog, omogućeno je da se ugovori u javnim nabavkama mogu izmijeniti tokom njegovog trajanja, bez provođenja novog postupka javne nabavke.

Print Friendly
Detasmani

JAVNI KONKURS za dodjelu detašmana za izvođenje radova u SR Njemačkoj u detašmanskoj 2022/2023 godini

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Predmet Javnog konkursa/natječaja je raspodjela i dodjela 2000 dozvola/mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2022/2023. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog Javnog konkursa, od čega jedna trećina, odnosno 666 pripada Republici Srpskoj..

Print Friendly
gradjevinarstvo

SPREČAVANjE ZLOUPOTREBA LICENCI U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Obavještavamo privredne subjekte iz oblasti građevinarstva, kao i sve nadležne institucije da je Privredna komora Republike Srpske pokrenula aktivnu kampanju sa ciljem suzbijanja zloupotreba licenci u građevinarstvu.

Print Friendly
Građ

Repromaterijal poskupio za gotovo 100 odsto

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Zakon o javnim nabavkama je proceduralni prema kojem, kada se potpiše ugovor, važi Zakon o obligacionim odnosima. Međutim, u jednom članu se kaže da cijena ne može da bude promijenjiva tokom realizacije ugovora. On je praktično fiksirao ugovorenu cijenu i tu nastaju problemi“, pojasnio je Tanić.

Print Friendly

Mile Petrović, dipl. ing.

Sekretar

Udruženje komunalnih i uslužnih djelatnosti

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 134

+387 51 493 126

Strategije i regulativa

Strateški dokumenti MIER

Print Friendly