IT CENTAR PRIVREDNE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

IT centar PKRS je nastao kao potreba da sve stručne službe u Privrednoj komori RS i ostalim područnim privrednim komorama imaju informatičku podrškcentarau u radu. Danas je IT Centar jedan od najznačajnijih IT u Republici Srpskoj koji pruža podršku za cijeli komorski sistem – PKRS i 5 područnih privrednih komora RS kao i drugim institucijama koje imaju protokol za saradnju sa PKRS korišćenjem pRegis-a.

Slobodan i Milan

Slobodan M. Dragićević i Milan Banjac, R.I.P.

Primarni zadatak se sastojao u obezbjeđivanju kvalitetne i neophodne informatičke opreme – PC, štampači i druga oprema a od 2004. godine u PKRS i PPK Banja Luka formiranja je LAN mreža i uspostavljena prva softverska aplikacija sa bazom podataka iz područja regije Banja Luka.

Realna ulaganja u IT sektoru su pravilno i precizno definisana tako da je nabavka opreme činjena uz potpuni inženjerski pristup i isključivo planskim i programskim načinom nabavke. Primijenjeni su i standardi kvaliteta ISO jer je PKRS sertifikovana još od decenbra 2005. godine. Sva oprema je i u skladu sa korisničkim vještinama ali je dio opreme nabavljen kako bismo inicirali elektronsku razmjenu informacija među korisnicima i privrednim društvima.

Navedeni softver je instaliran i u ostale područne PK ali je tadašnji nivo razvoja telekomunikacija i opreme za povezivanje bio na znatno nižem nivou što je onemogućilo replikacije baza podataka i bilo koju vrstu on-line podrške i zbog malog stepena korišćenja kompjutera u poslovnoj korespodenciji.

Usluge Informacionog Centra Privredne komore RS za članice komore su bile realizovane na različite načine ali su značajne i aktivnosti IT Centra na realizaciji niza seminara, stručnih rasprava i diskusija na aktuelne teme iz IT oblasti kao što su: RS Roadshow 2006 sa Micriosoftom BiH, Uvođenje digitalne terestrijalne televizije u BiH uz učešće eminentnih stručnjaka, javne rasprave u okviru realizacije projekata EUROM, NET, EURAXESS, WeB, SEECINet, IFC, Interoperabilnost u BiH i niza drugih.

Značajno je da je uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 u komorskom sistemu u potpunosti tehnički završeno u IT Centru uz davanje podrške za organizaciju internih i eksternih audita kao i formiranje posebne WEB stranice sa svim procedurama, dokumentima i ciljevima koja je u internoj upotrebi za cijeli komorski sistem.

IT centar tj. Slobodan Dragičević i nekadašnji novinar Dara Crnić Babić su pokrenuli izdavanje prvo BILTENA (štampana tri Biltena) pa onda i časopisa PKRS „Privredne informacije“.

Za potrebe stručnih službi je pripremljeno niz aplikacija i baza podataka, obrađen veliki broj zahtjeva za unutrašnje i vanjske zahtjeve. Obučavali smo sve zaposlene za korišćenje pRegisa, WEB Site-a i drugih internih izdanja softvera.

Neke od najbitnijih obaveza su pobrojane ispod:

PRIVREDNI REGISTAR RS

pRegisPo Zakonu o PKRS Privredna komora RS je jedina ovlašćena institucija koja vodi „Privredni registar RS“ privrednih društava i preduzetnika u RS. Ovo je baza podataka koja je nastala tako što je PKRS prikupljala i ažurirala podatkeo privrednim društvima i želja je da se koriste elektronski servisi između institucija u RS za razmjenu podataka. Ovo dovodi do standardizacije podataka između institucija i pojednostavljenja i onemogućavanja birokratskog odnosa prema privrednim društvima koji stvaraju ekonomsku sliku RS.

Registar je zaštićen i sa skraćenim je imenom pRegis®. Dijelovi pRegis-a koji su dostupni trećim licima su na WEB portalu www.business-rs.ba Postojanje pRegisa daje mogućnost da PKRS bude davalac i usluge Sertifikata za digitalni potpis i digitalni dokument. Danas je ta aplikacija instalirana u 15 institucija i opština u RS.

Na inicijativu IT Centra formiran je koordinacioni odbor pri Agenciji za informaciono društvo RS koje okuplja direktore/načelnike IT Centara institucija koji trebaju da rade svaka 3 mjeseca na povezivanju, standardizaciji i drugim aktuelnim pitanjima.

POSLOVNI REGISTAR PRIVREDNE KOMORE RS (www.business-rs.ba) 

Poslovni registar RS je unapređenje Privrednog registra RS – pRegis® koji stručne službe PKRS i područne privredne komore u RS u svom radu koriste od 2009 godine. U ovom projektu učestvuju kao korisnici najznačajnije institucije RS kao i sve stručne službe u odjeljenjima za privredna odjeljenja Gradova u RS.

Tehnički Poslovni registar raspolaže sa dvije odvojene baze koje su u posebnoj softverskoj aplikaciji sinhronizovane tako da korisnici ovog sistema jednostavno koriste pretraživanje podataka iz ovih baza. Softverska aplikacija ima višedimenzionalnost koja omogućava povezivanje sistema pRegis, posebno kreiranih meta podataka sa krajnje jednostavnim korisničkim interfejsom. Korišćenje i pretraga registra je besplatna za sve korisnike putem WEB-a.

Aplikacija je prilagođena korišćenju pomoću desktop računara, laptopa, tablet računara ili smart phone-a!

U okviru prošlogodišnje realizacije redizajna WEB portala PKRS i definisanja dodatnih domena za posebne potrebe realizacije, primjene i revizije sistema kvaliteta QM realizovan je projekat Poslovnog registra RS na posebnom domenu www.business-rs.ba a što je realizacija ranije najavljenih aktivnosti. Ovaj podsistem ima posebno značenje jer smo podijelili sva granska udruženja na sektore i za njih ažurirali posebno podatke o krajnjim proizvodima i uslugama koje naša privredna društva mogu da ponude poslovnim partnerima u našoj zemlji i u inostranstvu. Naime, problem generisanja informacije o tome šta tačno proizvode privredna društva leži u nedostacima preciznijeg opisivanja osnovne djelatnosti putem standardizovane šeme njegovog opisa i šifre!

Sa WEB portala PKRS www.komoraras.ba ili putem domena www.business-rs.ba učitavate početnu stranicu. Na osnovu prikazanih printscreen-ova korišćenje Poslovnog registra je krajnje jednostavno jer postoji jedno mjesto gdje za početak ukucavanja (minimalno 4 znaka) dobijate pregled željenih podataka prema nazivu preduzeća, prema šifri ili opisu djelatnosti ili tačnom nazivu proizvoda ili usluge.

Poslije možete pretragu i filtrirati na osnovu sektora – izbor naziva ili klikom na sliku, opštine i tako višestrukim parametarskim izborom birati preciznije podatke.

IT centar Privredne komore RS je izradio i Android aplikaciju koju možete preuzeti putem naše stranice www.komorars.ba  ili preko Google trgovine – Google play, ukucajte naziv „Privredna komora RS“ i u okviru menija pronaći Poslovni registar te vršiti pretragu a željeno privredno društvo odmah kontaktirati putem telefona, poslati e-mail ili posjetiti njihovu internet stranicu! Preporučujemo ovu aplikaciju da imate i za druge potrebe jer su tu i informacije bitne za vaše poslovanje.

Ove 2021. godine je izvršena nadogradnja našeg portala na način da je portal Poslovni registar RS redizajniran i postavljen je novi modul za pretraživanje proizvoda, roba i usluga za potrebe naših domaćih privrednih društava što će biti vidljivo za sve koji posjećuju ovaj portal. Domaće kompanije mogu objaviti ponudu i potražnju uz definisanje jednog profila za osobe iz tih privrednih društava. Svi zainteresovani mogu da vide aktuelnu ponudu i potražnju. Projekat se realizuje u saradnji sa CEI i predstavlja još jedan servis za privredu u doba pandemije COVID-19. Početak rada platforme je od jula 2021. godine.

Naši korisnici su zadovoljni našim rešenjima jer smo pomjerili granice primjene novih tehnologija pa vas pozivamo da i sami budete dio familije uspješnih korisnika komorskih aplikacija. Za sve dodatno na raspolaganju Vam stoji IT Centar i Udruženje za ICT u Privrednoj komori Republike Srpske: slobodand@komorars.ba, it-center@komorars.ba i ict@komorars.ba , 051/493-136.

PoslovniRa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berzaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PoslovniR2a

Slobodan M. Dragićević

Sekretar

Udruženje za ICT tehnologije

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-136

+387 51 493-126

Recent Posts / View All Posts

KonferencijaDT

Održana konferencija „Digitalna transformacija u Bosni i Hercegovini“

| Aktuelnosti, ICT, ShareIT Platform, Zanimljivosti IKT | No Comments

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Granskim udruženjem za ICT u Privrednoj komori Republike Srpske, a u okviru projekta „Digitalna transformacija“, koji je financijski podržan sredstvima Bugarske razvojne…

Print Friendly

Nova pravila u korišćenju Youtube platforme

| Aktuelnosti, ICT, IT Centar, Zanimljivosti IKT | No Comments

Poštovani, vjerovatno ste već dobili informaciju na svoj mail nalog o novim uslovima korišćenja platforme Youtube. Ova usluga se posebno odnosi na prepoznavanje lica za koja morate imati saglasnost da…

Print Friendly
ITmach

Poziv za međunarodno učešće u B2B ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 2021

| ICT, Najave događaja, Najave IKT, Zanimljivosti IKT | No Comments
Kroz učešće i saradnju putem EEN mreže (evropska preduzetnička mreža) dobili smo poziv od kolega iz poljske razvojne agencije (Polish Agency for Enterprise Development) za...
AdobeFlashPlayer

ADOBE FLASH PLAYER EOL GENERAL INFORMATION PAGES, UPDATED: JANUARY 13, 2021

| Aktuelnosti, ICT, Zanimljivosti IKT | No Comments

Since Adobe no longer supports Flash Player after December 31, 2020 and blocked Flash content from running in Flash Player beginning January 12, 2021, Adobe strongly recommends all users immediately uninstall Flash Player to help protect their systems.

Print Friendly
Print Friendly