Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08) Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko Područnih privrednih komora i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne grane.
U skladu stim članovi komore koji su organizovani u Udruženju metalurgije i prerade metala su privredna društva svrstana na osnovu šifre djelatnosti ili proizvodnih programa iz kojih proističu i zajednički interesi koji se ostvaruju kroz rad ovog Udruženja.
Osnovni cilj udruženja je zastupanje i promocija zajedničkih interesa pred republičkim i drugim tijelima i unapređenje djelatnosti metalurgije i prerade metala.

Ciljevi Udruženja realizuju se kroz niz aktivnosti od kojih su najznačajnije:

 • Pokretanje inicijativa, razmatranje i davanje mišljenja i predloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i drugih strateških dokumenata koji su u funkciji razvoja i rada privrednih društava članica ovog Udruženja,
 • Praćenje i analiza privrednih kretanja u privredi sa posebnim osvrtom na ovaj sektor
 • Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata iz zemlje i inostranstva kroz poslovne susrete, dolazeće i odlazeće misije, sajamske nastupe i posjete
 • Organizovanje seminara i drugih stručnih skupova iz djelatnosti privrednih društava
 • Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostarnstvu
 • Prikupljanje, obrada različitih podataka potrebnih našim članicama
 • Istraživanje tržišta i saradnja sa privrednim društvima u ovim aktivnostima
 • Saradnja sa udruženjima komora iz BiH i inostranstva
 • Izrada brošura i ostalih informacionih materijala
 • Poslovi proizašli iz javnih ovlaštenja
 • Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane

Udruženje ostvaruje svoje zadatke utvrđene Statutom Privredne komore i Pravilnikom o organizaciji i radu Udružnja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja.

Organi Udruženja su Skupština Udruženja i Izvršni odbor udruženja, a u zavisnosti od specifičnih interesa članica niži oblici organizovanja su Grupacije i Odbori koji su sastavni dijelovi Udruženja.

Predsjednik Skupštine Udruženja je gospodin Krešimir Bodrožić Tikt Manufaktura doo Gradiška.
Izvršni odbor broji 17 članova. Predsjednik Izvršnog odbora gospodin Dušan Berić Bosnamontaža ad Prijedor.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

20221118_110711

Dušan Berić novi predsjednik IO Udruženja metalurgije i prerade metala PKRS

| Metalurgija i obrada metala, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na sjednici je zaključeno, između ostalog, da se cijene električne energije za privredu moraju zadržati na postojećem nivou, kao predanost našeg tržišta, sa akcentom na zaštiti privrednih društava i njihovog poslovanja.

Print Friendly
metalurgija

Poziv za kurs IWE-IWT 2022-2023

| Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala, Najave događaja, slide | No Comments

Kurs će se održati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci sa početkom od 21.09.2022. godine, a nosilac kursa je Zavod za zavarivanje Beograd.

Print Friendly
saznajte-sta-je-propisano-pravilnikom-o-bezbednosti-masina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bezbjednosti mašina

| Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala | No Comments

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, Ministarstvo privrede i preduzetništva poziva sva zainteresovana lica da dostave svoje komentare i sugestije na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bezbjednosti mašina.

Print Friendly
contiene_PCB-811x540

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi

| Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala | No Comments

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, Ministarstvo privrede i preduzetništva poziva sva zainteresovana lica da dostave svoje komentare i sugestije na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opreme.

Print Friendly

I am text block. Click edit button to change this text.

Slobodan Stanković

v.d. sekretar granskog udruženja

Udruženje metalurgije i prerade metala

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-124

+387 51 493-126

O sektoru

Metalurgija

Strategije i regulativa

Strateški dokumenti MIER

Print Friendly