Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne Komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08), Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. U skladu sa Zakonom i Statutom Privredne Komore, članovi Komore koji se organizuju u Udruženje poljoprivrede I  prehrambene industrije su privredna društva (po osnovu registracije djelatnosti), a mogu biti i pravna lica drugačijih oblika organizovanja koja se bave djelatnostima u poljoprivredi, vodoprivredi, ribarstvu, prehrambenoj i duvanskoj industriji ili obavljaju djelatnosti u interesu za navedene privredne subjekte (svi oblici zadružnog organizovanja, poslovna i sručna udruženja, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici i drugi subjekti).

U skladu sa  ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

 1. praćenje i analiziranje privrednih kretanja u cjelokupnoj privredi i predlaganje mjera radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članova;
 2. razmatranje i davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih sektora privrede;
 3. saradnja u pripremi mjera ekonomske politike i strategija razvoja koje se odnose na djelatnosti udruženja;
 4. aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemlji i sa stranim partnerima;
 5. pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmjene, asortimana i kvaliteta proizvoda;
 6. praćenje dostignuća u svijetu u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u određenim sektorima privrede i njihove primjene u zemlji;
 7. primjena međunarodnih tehničkih standarda i normati;
 8. učešće u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje;
 9. davanje inicijativa i predlaganje mjera radi otklanjanja monopolskog položaja na domaćem tržištu;
 10. saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama Komore na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore u zemlji i u inostranstvu;
 11. predlaganje kadrova za obrazovanje i usavršavanje;
 12. drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane.

Organizacija i rad Udruženja regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja.  Prema ovim aktima, organi u Udruženju su Skupština Udruženja (45 članova) i Izvršni odbor Udruženja (15 članova). Uz uvažavanje granske i teritorijalne zastupljenosti, članove za Skupštinu Udruženja biraju predstavnici članica, a članove Izvršnog odbora udruženja biraju članovi Skupštine udruženja. Rad Skupštine i Izvršnog odbora vode izabrani predsjednici tj. potpredsjednici Skupštine i Izvršnog odbora. Članovi Skupštine, Izvršnog odbora i izabrani predsjednici i potpredsjednici biraju se na period od četiri godine.U cilju efkasnijeg ostvarivanja ciljeva organizovanja u Komori, normativnim aktima Komore i Udruženja omogućeno je formiranje Grupacija, Sekcija i Odbora.

Grupacije se organizuju u pravilu na principu vertikalnog povezivanja “od njive do stola”, a Sekcije i Odbori se organizuju za jednu granu djelatnosti u  područnim privrednim komorama i na nivou Republike Srpske, što u pravilu omogućava sinergetske efekte  granskog i teritorijalnog organizovanja.

U dosadašnjem periodu, formirane su i djeluju u okviru Udruženja Komore, sledeće Grupacije:

 • “Žitoprerađivači“ (ratarstvo, mlinsko-pekarska, konditorska i tjesteničarska industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mesa” (stočarstvo i mesna industrija),
 • “Proizvodnja i prerada voća i povrća“ (voćarstvo, povrtlarstvo i prateća prerađivačka industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mlijeka“ (stočarstvo i mljekarstvo),
 • „Proizvodnja pića i mineralne vode“ (proizvodnja piva, vina, žestokih alkoholnih pića i mineralne vode),
 • „Uzgoj, ulov i promet ribe“ (ribnjaci i veleprodaja ribe) i
 • “Proizvodnja i prerada duvana“ (uzgoj duvana, proizvodnja cigareta i drugih duvanskih prerađevina).
 • “Proizvodnja i prerada organskih proizvoda” (ljbilje, gljive, med i drugi sertifikovani organski proizvodi).
 • “Vinogradarstvo, vino i mediteranske kulture”

Aktuelnosti i najave

22. септембра 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, slide

JAVNI POZIV: EU4AGRI izdvaja 3,9 miliona KM za nabavku mineralnih đubriva, sistema za navodnjavanje i orošavanje, te podršku nabavke sistema za zasjenjivanje;

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.9 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do maksimalno 300.000 KM. Iznos podrške po jednom kooperantu može iznositi od 1.500 KM do 15.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 25% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Print Friendly
Read More
20. септембра 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Otvoren XX međunarodni sajam poljoprivrede, lova, ribolova i ekologije „Interagro 2022“

Privredna komora Republike Srpske je u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i Područnom privrednom komorom Bijeljina nastupila na kolektivnom štandu na kojem je direktno nastupilo 9 kompanija, dok je više od 20 kompanija predstavljeno kataloški.

Print Friendly
Read More
1. септембра 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, Projekti

EU4AGRI – OTVOREN NOVI JAVNI POZIV: 2,8 miliona KM za unapređenje efikasnosti industrijskih resursa i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene poslovne subjekte koji žele da svoje poslovanje usmjere na resursno efikasnu i čistiju proizvodnju putem zelenih, digitalnih i cirkularnih poslovnih modela, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

Print Friendly
Read More
19. августа 2022. in Komunalne usluge, Poljoprivreda

Poslovno putovanje na temu: Bayern – Fit for Partnership” (BFP) “Moderne tehnologije za proizvodnju vode za piće i pročišćavanje otpadnih voda”

Poslovno putovanje na temu: Bayern – Fit for Partnership” (BFP) “Moderne tehnologije za proizvodnju vode za piće i pročišćavanje otpadnih voda” koji se organizuje u zajedničkoj saradnji AHK Bosne i…

Print Friendly
Read More
10. августа 2022. in Aktuelnosti, Digitalna transformacija, Poljoprivreda, slide

Produžen rok za podnošenje prijava za projekte podrške digitalnoj transformaciji u poljoprivredi

Produžen rok za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u digitalnu transformaciju preduzeća u sektoru poljoprivrede u BiH do 29.08.2022.

Print Friendly
Read More
27. јула 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, Projekti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjere podrške uvođenja standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

Na javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i zadruge koje se bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom proizvoda za ishranu ljudi kao i udruženja koja okupljaju proizvođače/prerađivače za njihovu grupnu certifikaciju.

Print Friendly
Read More
27. јула 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

U porastu organska proizvodnja u Srpskoj

Republika Srpska ima idealne uslove za organsku proizvodnju hrane kojom se trenutno bavi 70 proizvođača i površine pod ovom proizvodnjom se svake godine uduplavaju, izjavila je danas Dragana Zec iz republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Print Friendly
Read More
11. јула 2022. in Digitalna transformacija, Najave događaja, Poljoprivreda, slide

POZIV: Info sesija o objavljenom Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u digitalnu transformaciju preduzeća

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3,1 milion KM, Evropska unija podržaće ulaganja u digitalizovane poslovne prakse i standarde usmjerene na jačanje internih kapaciteta preduzeća u sektoru poljoprivrede, s ciljem podrške oporavku ili ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti preduzeća.

Print Friendly
Read More
8. јула 2022. in Aktuelnosti, Digitalna transformacija, Poljoprivreda

Objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u digitalnu transformaciju preduzeća

Projekt EU4BusinessRecovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, objavljjuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama namjenjenih digitalnoj transformaciji preduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan…

Print Friendly
Read More
5. јула 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda

Očekuje se otkupna cijena pšenice od 60 do 66 feninga

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da očekuje da će otkupna cijena ovogodišnjeg roda pšenice u Srpskoj biti od 60 do 66 feninga za kilogram,…

Print Friendly
Read More
21. маја 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Otvoren 89. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu: Komora predstavlja domaće privrednike

Na zajedničkom štandu, površine 100 metara kvadratnih, predstavlja se 11 kompanija, dok će više od 20 biti predstavljeno kataloški.

Print Friendly
Read More
18. маја 2022. in Najave događaja, Poljoprivreda

Privrеdnа kоmоrа Rеpublikе Srpskе trаdiciоnаlnо nаstupа nа Pоlјоprivrеdnоm sајmu u Nоvоm Sаdu

Оvе gоdinе, nа Nоvоsаdskоm sајmu pоlјоprivrеdе, Privrеdnа kоmоrа prеdstаvlјаćе 11 kоmpаniја iz Rеpublikе Srpske/BiH, u hаli br. 1, nа zајеdničkоm štаndu оd 100 mеtаrа kvаdrаtnih.

Print Friendly
Read More
14. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Predstavljen Pravilnik o malim proizvođačima voća i povrća

Pravilnik o malim proizvođačima voća i povrća u Republici Srpskoj omogućiće proizvođačima da lakše i brže izađu na tržište, kako bi građani mogli da dođu do domaćih proizvoda, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Goran Bursać.

Print Friendly
Read More
10. марта 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, slide

Prijedlog Odluke o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2022. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafinisanje

Rok za online konsultacije je period od 10.03.2022. – 25.03.2022. godine.

Print Friendly
Read More
10. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Povećajte prinose uz digitalnog asistenta

Cilj projekta je unapređenje i digitalizacija upravljanja opštinskim zemljištem, te unapređenje vještina poljoprivrednika kada je u pitanju korištenje digitalnih alata.

Print Friendly
Read More
8. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

“Mira” Prijedor planira nove investicije i proširenje proizvodnje

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić ukazao je da je za „Miru“ prošla godina bila izuzetno uspješna, a da je početak ove i kraj prethodne godine opterećen dodatnim otežavajućim uslovima poslovanja.

Print Friendly
Read More
7. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati ulaganja u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja u BiH.

Print Friendly
Read More
3. марта 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda

Podjela regresiranog dizel goriva širom Srpske

Visina premije iznosi 0,50 KM po litru, a odobrava se 100 litara dizel goriva za hektar obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Print Friendly
Read More
3. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Agrolife platforma: Počele obuke za poljoprivredna gazdinstva

Cilj projekta je unapređenje procesa upravljanja poljoprivrednim zemljištem koje se dodjeljuje putem zakupa, kojim upravlja lokalna samouprava odnosno resorno ministarstvo.

Print Friendly
Read More
28. фебруара 2022. in Edukacije, Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Online predavanje: Japanska pametna poljoprivreda prema održivom društvu

Predavanje će biti održano 15.marta.2022. godine, od 9.30 do 11 časova, a predavač je istaknuti profesor sa Istraživačkog fakulteta poljoprivrede Hokkaido Univerzitet u Japanu, dr Noboru Noguchi.

Print Friendly
Read More
Print Friendly