Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne Komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08), Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. U skladu sa Zakonom i Statutom Privredne Komore, članovi Komore koji se organizuju u Udruženje poljoprivrede I  prehrambene industrije su privredna društva (po osnovu registracije djelatnosti), a mogu biti i pravna lica drugačijih oblika organizovanja koja se bave djelatnostima u poljoprivredi, vodoprivredi, ribarstvu, prehrambenoj i duvanskoj industriji ili obavljaju djelatnosti u interesu za navedene privredne subjekte (svi oblici zadružnog organizovanja, poslovna i sručna udruženja, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici i drugi subjekti).

U skladu sa  ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

 1. praćenje i analiziranje privrednih kretanja u cjelokupnoj privredi i predlaganje mjera radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članova;
 2. razmatranje i davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih sektora privrede;
 3. saradnja u pripremi mjera ekonomske politike i strategija razvoja koje se odnose na djelatnosti udruženja;
 4. aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemlji i sa stranim partnerima;
 5. pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmjene, asortimana i kvaliteta proizvoda;
 6. praćenje dostignuća u svijetu u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u određenim sektorima privrede i njihove primjene u zemlji;
 7. primjena međunarodnih tehničkih standarda i normati;
 8. učešće u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje;
 9. davanje inicijativa i predlaganje mjera radi otklanjanja monopolskog položaja na domaćem tržištu;
 10. saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama Komore na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore u zemlji i u inostranstvu;
 11. predlaganje kadrova za obrazovanje i usavršavanje;
 12. drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane.

Organizacija i rad Udruženja regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja.  Prema ovim aktima, organi u Udruženju su Skupština Udruženja (45 članova) i Izvršni odbor Udruženja (15 članova). Uz uvažavanje granske i teritorijalne zastupljenosti, članove za Skupštinu Udruženja biraju predstavnici članica, a članove Izvršnog odbora udruženja biraju članovi Skupštine udruženja. Rad Skupštine i Izvršnog odbora vode izabrani predsjednici tj. potpredsjednici Skupštine i Izvršnog odbora. Članovi Skupštine, Izvršnog odbora i izabrani predsjednici i potpredsjednici biraju se na period od četiri godine.U cilju efkasnijeg ostvarivanja ciljeva organizovanja u Komori, normativnim aktima Komore i Udruženja omogućeno je formiranje Grupacija, Sekcija i Odbora.

Grupacije se organizuju u pravilu na principu vertikalnog povezivanja “od njive do stola”, a Sekcije i Odbori se organizuju za jednu granu djelatnosti u  područnim privrednim komorama i na nivou Republike Srpske, što u pravilu omogućava sinergetske efekte  granskog i teritorijalnog organizovanja.

U dosadašnjem periodu, formirane su i djeluju u okviru Udruženja Komore, sledeće Grupacije:

 • “Žitoprerađivači“ (ratarstvo, mlinsko-pekarska, konditorska i tjesteničarska industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mesa” (stočarstvo i mesna industrija),
 • “Proizvodnja i prerada voća i povrća“ (voćarstvo, povrtlarstvo i prateća prerađivačka industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mlijeka“ (stočarstvo i mljekarstvo),
 • „Proizvodnja pića i mineralne vode“ (proizvodnja piva, vina, žestokih alkoholnih pića i mineralne vode),
 • „Uzgoj, ulov i promet ribe“ (ribnjaci i veleprodaja ribe) i
 • “Proizvodnja i prerada duvana“ (uzgoj duvana, proizvodnja cigareta i drugih duvanskih prerađevina).
 • “Proizvodnja i prerada organskih proizvoda” (ljbilje, gljive, med i drugi sertifikovani organski proizvodi).
 • “Vinogradarstvo, vino i mediteranske kulture”

Aktuelnosti i najave

18. априла 2023. in EEN, ICT, Najave događaja, Najave IKT, Poljoprivreda, slide

Poziv na online događaj „Digitalizacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru“ – EEN WB++ “Pitch & Match“

Pozivamo Vas da učestvujete na online događaju EEN WB++ “Pitch & Match“ – misija online IKT kompanija za mala i srednja preduzeća aktivna u području digitalizacije na temu: „Digitalizacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru“.
Imajući u vidu značaj proizvodnje hrane i potrebu povećanja produktivnosti agro-food sektora, ovaj događaj će biti posvećen digitalizaciji poljoprivrede kao važnom faktoru za povećanje produktivnosti ovog sektora. Organizacija ovog događaja je planirana 10. maja 2023. godine od 10.00 do 12.00 časova.

Print Friendly
Read More
10. априла 2023. in Poljoprivreda

Održan okrugli sto u okviru Festivala piva: „Proizvodnja piva u Republici Srpskoj: prilike i izazovi“

Privredna komora Republike Srpske – Područna privredna komora Banja Luka u saradnji sa Zanatsko preduzetničkom komorom Republike Srpske i Poljoprivrednim zadružnim savezom republike Srpske, organizovala je okrugli sto na temu:…

Print Friendly
Read More
16. марта 2023. in Poljoprivreda

Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije u 2023. godini

Poziv možete preuzeti ovdje

Print Friendly
Read More
2. марта 2023. in Edukacije, Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Poziv na obuku o bezbjednosti na radu u sektoru poljoprivrede u Trebinju

Obuku ima za cilj podizanje svijesti o značaju unapređenja zaštite i sigunosti na radu, podizanje nivoa znanja zaposlenih u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, kao i motivisanost radne snage, upravljanje rizikom i unapređenje učinka poslovanja.

Print Friendly
Read More
14. фебруара 2023. in Poljoprivreda

Od danas na snazi Pravilnik o podsticajima za 2023. godinu

U Republici Srpskoj danas stupa na snagu Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu, a potom počinje raspodjela sredstava, najavio je ministar…

Print Friendly
Read More
10. фебруара 2023. in Edukacije, Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti

Poziv na obuku o bezbjednosti na radu u sektoru poljoprivrede u Bijeljini

Obuku ima za cilj podizanje svijesti o značaju unapređenja zaštite i sigunosti na radu, podizanje nivoa znanja zaposlenih u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, kao i motivisanost radne snage, upravljanje rizikom i unapređenje učinka poslovanja.

Print Friendly
Read More
10. фебруара 2023. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Obuke za poljoprivredna gazdinstva u Brodu, Prijedoru i Srpcu

U okviru projekta DeveloPPP „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“, u toku su obuke za poljoprivredna gazdinstva za korišćenje podataka sa meteo stanica kai i za korišćenje AgroLIFE platforme za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Obuke se održavaju u lokalnim samoupravama Brod, Prijedor i Srbac.

Print Friendly
Read More
31. јануара 2023. in Poljoprivreda

Održan četvrti međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva „Agro Belgrade 2023“

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske i Privrеdne kоmоre Rеpublikе Srpskе, ove godine drui put, оrgаnizоvan je zајеdnički nаstup dоmаćih privrеdnikа…

Print Friendly
Read More
27. јануара 2023. in Edukacije, Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

POZIV: SPECIJALIZOVANA OBUKA „Podizanje svijesti o opasnostima na radu i bezbjednosti u poljoprivredno-prehrambenoj industriji (uključujući COVID-19 mjere)“

Obuku ima za cilj podizanje svijesti o značaju unapređenja zaštite i sigunosti na radu, podizanje nivoa znanja zaposlenih u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, kao i motivisanost radne snage, upravljanje rizikom i unapređenje učinka poslovanja.

Print Friendly
Read More
18. јануара 2023. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu

Još samo 2 dana za prijave!
Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 600 hiljada KM, EU omogućiće učešće poslovnih subjekata u programu edukacije, tehničke i finansijske podrške vezano za zaštitu i sigurnost na radu u vrijednosti od 10.000 do 30.000 KM.

Print Friendly
Read More
4. јануара 2023. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Javni poziv za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za finansiranje prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos tražene finansijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT1 ne mogu biti veći od 80.000 KM, dok iznos tražene finansijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT2 moraju biti od 80.001 KM do 300.000 KM.

Print Friendly
Read More
4. јануара 2023. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Javni poziv za ublažavanja negativnog uticaja poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Ukupan budžet Poziva iznosi 2 miliona KM, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 15 000 do 300 000 KM, a iznos podrške po jednom kooperantu može iznositi od 1 500 KM do 8 000 KM.

Print Friendly
Read More
23. децембра 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Produžen rok za prijavu na Javni poziv tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući mjere zaštite od COVID-19)

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 600 hiljada KM, EU omogućiće učešće poslovnih subjekata u programu edukacije, tehničke i finansijske podrške vezano za zaštitu i sigurnost na radu u vrijednosti od 10.000 do 30.000 KM.

Print Friendly
Read More
21. децембра 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Javni poziv za start-up preduzeća u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH

Na ovaj Javni poziv moći će se prijaviti fizička lica, te samostalni preduzetnici/obrti i preduzeća koja su registrovana manje od godinu dana prije objave ovog Javnog poziva i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u BiH. U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju su 1,3 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do 80.000 KM.

Print Friendly
Read More
15. децембра 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i sertifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji (III ciklus)

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku uvođenja standarda/sistema kontrole kvalitete i sertifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji (za sve cikluse/javne pozive) iznose do 1.000.000,00 KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM.

Print Friendly
Read More
22. новембра 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Objavljen Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U okviru javnog poziva na raspolaganju je 3.5 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 15.000 KM do 300.000 KM. Za svaki projekat podnosilac prijave mora obezbijediti vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije, osim za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanasiranje iznosi minimalno 30%.

Print Friendly
Read More
22. септембра 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, slide

JAVNI POZIV: EU4AGRI izdvaja 3,9 miliona KM za nabavku mineralnih đubriva, sistema za navodnjavanje i orošavanje, te podršku nabavke sistema za zasjenjivanje;

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.9 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do maksimalno 300.000 KM. Iznos podrške po jednom kooperantu može iznositi od 1.500 KM do 15.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 25% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Print Friendly
Read More
20. септембра 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda

Otvoren XX međunarodni sajam poljoprivrede, lova, ribolova i ekologije „Interagro 2022“

Privredna komora Republike Srpske je u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i Područnom privrednom komorom Bijeljina nastupila na kolektivnom štandu na kojem je direktno nastupilo 9 kompanija, dok je više od 20 kompanija predstavljeno kataloški.

Print Friendly
Read More
1. септембра 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, Projekti

EU4AGRI – OTVOREN NOVI JAVNI POZIV: 2,8 miliona KM za unapređenje efikasnosti industrijskih resursa i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene poslovne subjekte koji žele da svoje poslovanje usmjere na resursno efikasnu i čistiju proizvodnju putem zelenih, digitalnih i cirkularnih poslovnih modela, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

Print Friendly
Read More
19. августа 2022. in Komunalne usluge, Poljoprivreda

Poslovno putovanje na temu: Bayern – Fit for Partnership” (BFP) “Moderne tehnologije za proizvodnju vode za piće i pročišćavanje otpadnih voda”

Poslovno putovanje na temu: Bayern – Fit for Partnership” (BFP) “Moderne tehnologije za proizvodnju vode za piće i pročišćavanje otpadnih voda” koji se organizuje u zajedničkoj saradnji AHK Bosne i…

Print Friendly
Read More
Print Friendly