Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne Komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08), Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. U skladu sa Zakonom i Statutom Privredne Komore, članovi Komore koji se organizuju u Udruženje poljoprivrede, vodoprivrede, ribarstva, prehrambene i duvanske industrije su privredna društva (po osnovu registracije djelatnosti), a mogu biti i pravna lica drugačijih oblika organizovanja koja se bave djelatnostima u poljoprivredi, vodoprivredi, ribarstvu, prehrambenoj i duvanskoj industriji ili obavljaju djelatnosti u interesu za navedene privredne subjekte (svi oblici zadružnog organizovanja, poslovna i sručna udruženja, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici i drugi subjekti).

U skladu sa  ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

 1. praćenje i analiziranje privrednih kretanja u cjelokupnoj privredi i predlaganje mjera radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članova;
 2. razmatranje i davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih sektora privrede;
 3. saradnja u pripremi mjera ekonomske politike i strategija razvoja koje se odnose na djelatnosti udruženja;
 4. aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemlji i sa stranim partnerima;
 5. pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmjene, asortimana i kvaliteta proizvoda;
 6. praćenje dostignuća u svijetu u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u određenim sektorima privrede i njihove primjene u zemlji;
 7. primjena međunarodnih tehničkih standarda i normati;
 8. učešće u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje;
 9. davanje inicijativa i predlaganje mjera radi otklanjanja monopolskog položaja na domaćem tržištu;
 10. saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama Komore na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore u zemlji i u inostranstvu;
 11. predlaganje kadrova za obrazovanje i usavršavanje;
 12. drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane.

Organizacija i rad Udruženja regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja.  Prema ovim aktima, organi u Udruženju su Skupština Udruženja (57 članova) i Izvršni odbor Udruženja (17 članova). Uz uvažavanje granske i teritorijalne zastupljenosti, članove za Skupštinu Udruženja biraju predstavnici članica, a članove Izvršnog odbora udruženja biraju članovi Skupštine udruženja. Rad Skupštine i Izvršnog odbora vode izabrani predsjednici tj. potpredsjednici Skupštine i Izvršnog odbora. Članovi Skupštine, Izvršnog odbora i izabrani predsjednici i potpredsjednici biraju se na period od četiri godine.U cilju efkasnijeg ostvarivanja ciljeva organizovanja u Komori, normativnim aktima Komore i Udruženja omogućeno je formiranje Grupacija, Sekcija i Odbora. Grupacije se organizuju u pravilu na principu vertikalnog povezivanja “od njive do stola”, a Sekcije i Odbori se organizuju za jednu granu djelatnosti u  područnim privrednim komorama i na nivou Republike Srpske, što u pravilu omogućava sinergetske efekte  granskog i teritorijalnog organizovanja.

U dosadašnjem periodu, formirane su sledeće grupacije:

 • “Žitoprerađivači“ (ratarstvo, mlinsko-pekarska, konditorska i tjesteničarska industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mesa” (stočarstvo i mesna industrija),
 • “Proizvodnja i prerada voća i povrća“ (voćarstvo, povrtlarstvo i prateća prerađivačka industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mlijeka“ (stočarstvo i mljekarstvo),
 • „Proizvodnja pića i mineralne vode“ (proizvodnja piva, vina, žestokih alkoholnih pića i mineralne vode),
 • „Uzgoj, ulov i promet ribe“ (ribnjaci i veleprodaja ribe) i
 • “Proizvodnja i prerada duvana“ (uzgoj duvana, proizvodnja cigareta i drugih duvanskih prerađevina).

Aktuelnosti i najave

1. децембра 2021. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, slide

Objavljen Javni poziv – 6 miliona KM podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

U okviru projekta EU4Agri objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2022. godine.

Print Friendly
Read More
30. новембра 2021. in Poljoprivreda

Održana druga sjednica Izvršnog odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Republike Srpske

U prostorijama PPK Bijeljina održana druga sjednica Izvršnog odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Republike Srpske. Prisustvo na sjednici uzeli su predstavnici privrednih društava iz sektora poljoprivrede i…

Print Friendly
Read More
15. октобра 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Održana prva Konstitutivna sjednica Skupštine Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privrednke komore Republike Srpske

Na sjednici, koja je održana u Banja Luci u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, pored konstituisanja novog saziva privrednih društava, članica Skupštine udruženja iz svih pet regija Područnih privrednih komora, usvnojena su i osnovana normativno pravna akta Udruženja, Pravilnik o organizaciji i radu udruženja, kao i poslovnik o radu skupštine. Razmatrano je aktuelno stanje u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, program ekonomskih reformi 2022-2024 i druge aktivnosti Komore.

Print Friendly
Read More
8. октобра 2021. in Aktuelnosti, Poljoprivreda

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

Realizacijom ovih projekata nastoji se podržati modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne ekonomije. Glavni cilj je povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga ublažavajući negativne ekonomske efekte pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, osiguravajući kontinuitet njihovog poslovanja.

Print Friendly
Read More
24. септембра 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

U „Delta planetu“ otvoren Prvi sajam organskih proizvoda

Ovo je nešto što je na početku značajnijih aktivnosti i mislim da je veoma bitno ako posmatramo i znamo koja je uloga i značaj organske proizvodnje – rekao je Ćorić.

Print Friendly
Read More
24. септембра 2021. in Poljoprivreda, Turizam i ugostiteljstvo

„Dani drvarske Drenjine“ u Banjoj Luci

Na platou ispred „Krajiške kuće“ održava se izložba proizvoda i prerađevina od drenjine pod nazivom „Dani drvarske drenjine u Banjoj Luci“. Ovu manifestaciju organizuje gradska institucija Centar za razvoj poljoprivrede…

Print Friendly
Read More
20. септембра 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Posjetite prvi Organik fest Srpske

Cilj manifestacije je promocija certifikovanih organskih proizvođača i proizvoda.

Print Friendly
Read More
10. септембра 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Učestvujte na B2B susreti privrednika na 88. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Ovi međunarodni poslovni sureti se organizuju u okviru Evropske mreže preduzetništva, a Privredna komora Republike Srpske jedan je od koorganizatora.

Print Friendly
Read More
22. јула 2021. in Poljoprivreda

Dan organske proizvodnje Srpske

Manifestacija „DAN ORGANSKE PROIZVODNJE SRPSKE“ održana je dana 21.07.2021. godine na Organskoj farmi „Jokić“ u Velikoj Ilovi, opština Prnjavor. Organizator manifestacije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a…

Print Friendly
Read More
21. јула 2021. in Poljoprivreda

Žetva pšenice završena na 95 odsto površina

Žetva pšenice u Republici Srpskoj završena je na više od 95 odsto površina, a prinosi su od šest do devet tona po hektaru, rekao je Srni predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih…

Print Friendly
Read More
20. јула 2021. in Poljoprivreda

Šljiva sa Majevice evropskom tržištu

Berba rane sorte je završena i oko 200 tona prve klase, isporučeno je u Evropsku uniju. Ovih dana počela je berba čačanke ljepotice koja je dobrog kvaliteta, ali zbog suše…

Print Friendly
Read More
14. јула 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Predstavite se na zajedničkom štandu na 88. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu

Privrеdnа kоmоrа RS našim prirvednicima nudi nаstup nа оvоm, nајvеćеm sајmu pоlјоprivrеdе u rеgiоnu, pо subvencionisanoj ciјеni оd 30 €/m2 zа potpuno оprеmlјеn prоstоr.

Print Friendly
Read More
24. јуна 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Održan sastanak organskih proizvođača Srpske i Srbije

Organska proizvodnja u Republici Srpskoj intenzivno raste u svim oblastima zadnje dvije godine i njome se bavi 50 sertifikovanih proizvođača.

Print Friendly
Read More
23. јуна 2021. in Aktuelnosti, Poljoprivreda

“Biraj borovnicu – domaću i svježu” Poljoprivredni klaster GLS povezuje proizvođače i potrošače

U ovoj godini, Poljoprivredni klaster „GLS“ započeo je sa razvojem plantažne borovnice kroz Projekat razvoja ruralne konkurentosti (RCDP), koji se finansira iz IFAD fonda, a kojeg sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Print Friendly
Read More
13. априла 2021. in Energetika i rudarstvo, Metalurgija i obrada metala, Najave događaja, Poljoprivreda, Šumarstvo i drvoprerada, Turizam i ugostiteljstvo

Online regionalni događaj Banja Luka, 22.04.2021.

Privredna komor Republike Srpske u saradnji sa AHK organizuje putem Zoom aplikacije „Online regionalni događaj Banja Luka“. Govornici i teme: David Parkmann – Zamjenik direktora Predstavništva njemačke privrede u BiH:…

Print Friendly
Read More
5. марта 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Održana sjednica Grupacije udruženja proizvođača ribe

Privredna komora Republike Srpske i Udruženje zastupaju interese privrednih društava, a s tim u vezi smo na osnovu zaključaka sa prethodne sjednice inicirali i održali niz sastanaka sa resornim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u cilju poboljšanja i povećanja poslovnog ambijenta privrednih društava posebno iz oblasti proizvodnje ribe. Niz problema zadesio je ovu oblast kada posmatramo period unazad nekoliko godina, počev od pada proizvodnje, posebno govoreći o šaranskim ribnjacima

Print Friendly
Read More
26. фебруара 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Javni poziv za podnošenje prijava za odobrenje novčanih podsticaja za kapitalne investicije u 2021. godini

Način dodjele podsticaja uređen je novim pravilnikom o kapitalnim investicijama u poljoprivredi koji je stupio na snagu, a podrška proizvođačima, kako je navedeno u pozivu za podnošenje prijava za odobravanje novčanih podsticaja, koji je objavljen u današnjem broju “Glasa Srpske”, predviđena je za šest različitih vrsta investicija.

Print Friendly
Read More
19. фебруара 2021. in Poljoprivreda

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivredenoj proizvodnji u 2021. godini

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivredenoj proizvodnji u 2021. godini možete preuzeti na ovom linku.

Print Friendly
Read More
19. фебруара 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Održane obuke za poljoprivredna gazdinstva za korišćenje Agrolife platforme

Cilj projekta je unapređenje procesa upravljanja poljoprivrednim zemljištem koje se dodjeljuje putem zakupa, kojim upravlja lokalna samouprava odnosno resorno ministarstvo.

Print Friendly
Read More
8. фебруара 2021. in Poljoprivreda

Objavljen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2021.godinu

U Službenom glasniku Republike Srpske objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2021.godinu.

Print Friendly
Read More
Print Friendly