Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne Komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08), Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. U skladu sa Zakonom i Statutom Privredne Komore, članovi Komore koji se organizuju u Udruženje poljoprivrede, vodoprivrede, ribarstva, prehrambene i duvanske industrije su privredna društva (po osnovu registracije djelatnosti), a mogu biti i pravna lica drugačijih oblika organizovanja koja se bave djelatnostima u poljoprivredi, vodoprivredi, ribarstvu, prehrambenoj i duvanskoj industriji ili obavljaju djelatnosti u interesu za navedene privredne subjekte (svi oblici zadružnog organizovanja, poslovna i sručna udruženja, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici i drugi subjekti).

U skladu sa  ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

 1. praćenje i analiziranje privrednih kretanja u cjelokupnoj privredi i predlaganje mjera radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članova;
 2. razmatranje i davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih sektora privrede;
 3. saradnja u pripremi mjera ekonomske politike i strategija razvoja koje se odnose na djelatnosti udruženja;
 4. aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemlji i sa stranim partnerima;
 5. pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmjene, asortimana i kvaliteta proizvoda;
 6. praćenje dostignuća u svijetu u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u određenim sektorima privrede i njihove primjene u zemlji;
 7. primjena međunarodnih tehničkih standarda i normati;
 8. učešće u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje;
 9. davanje inicijativa i predlaganje mjera radi otklanjanja monopolskog položaja na domaćem tržištu;
 10. saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama Komore na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore u zemlji i u inostranstvu;
 11. predlaganje kadrova za obrazovanje i usavršavanje;
 12. drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane.

Organizacija i rad Udruženja regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja.  Prema ovim aktima, organi u Udruženju su Skupština Udruženja (57 članova) i Izvršni odbor Udruženja (17 članova). Uz uvažavanje granske i teritorijalne zastupljenosti, članove za Skupštinu Udruženja biraju predstavnici članica, a članove Izvršnog odbora udruženja biraju članovi Skupštine udruženja. Rad Skupštine i Izvršnog odbora vode izabrani predsjednici tj. potpredsjednici Skupštine i Izvršnog odbora. Članovi Skupštine, Izvršnog odbora i izabrani predsjednici i potpredsjednici biraju se na period od četiri godine.U cilju efkasnijeg ostvarivanja ciljeva organizovanja u Komori, normativnim aktima Komore i Udruženja omogućeno je formiranje Grupacija, Sekcija i Odbora. Grupacije se organizuju u pravilu na principu vertikalnog povezivanja “od njive do stola”, a Sekcije i Odbori se organizuju za jednu granu djelatnosti u  područnim privrednim komorama i na nivou Republike Srpske, što u pravilu omogućava sinergetske efekte  granskog i teritorijalnog organizovanja.

U dosadašnjem periodu, formirane su sledeće grupacije:

 • “Žitoprerađivači“ (ratarstvo, mlinsko-pekarska, konditorska i tjesteničarska industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mesa” (stočarstvo i mesna industrija),
 • “Proizvodnja i prerada voća i povrća“ (voćarstvo, povrtlarstvo i prateća prerađivačka industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mlijeka“ (stočarstvo i mljekarstvo),
 • „Proizvodnja pića i mineralne vode“ (proizvodnja piva, vina, žestokih alkoholnih pića i mineralne vode),
 • „Uzgoj, ulov i promet ribe“ (ribnjaci i veleprodaja ribe) i
 • “Proizvodnja i prerada duvana“ (uzgoj duvana, proizvodnja cigareta i drugih duvanskih prerađevina).

Aktuelnosti i najave

21. маја 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Otvoren 89. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu: Komora predstavlja domaće privrednike

Na zajedničkom štandu, površine 100 metara kvadratnih, predstavlja se 11 kompanija, dok će više od 20 biti predstavljeno kataloški.

Print Friendly
Read More
18. маја 2022. in Najave događaja, Poljoprivreda

Privrеdnа kоmоrа Rеpublikе Srpskе trаdiciоnаlnо nаstupа nа Pоlјоprivrеdnоm sајmu u Nоvоm Sаdu

Оvе gоdinе, nа Nоvоsаdskоm sајmu pоlјоprivrеdе, Privrеdnа kоmоrа prеdstаvlјаćе 11 kоmpаniја iz Rеpublikе Srpske/BiH, u hаli br. 1, nа zајеdničkоm štаndu оd 100 mеtаrа kvаdrаtnih.

Print Friendly
Read More
14. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Predstavljen Pravilnik o malim proizvođačima voća i povrća

Pravilnik o malim proizvođačima voća i povrća u Republici Srpskoj omogućiće proizvođačima da lakše i brže izađu na tržište, kako bi građani mogli da dođu do domaćih proizvoda, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Goran Bursać.

Print Friendly
Read More
10. марта 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, slide

Prijedlog Odluke o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2022. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafinisanje

Rok za online konsultacije je period od 10.03.2022. – 25.03.2022. godine.

Print Friendly
Read More
10. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Povećajte prinose uz digitalnog asistenta

Cilj projekta je unapređenje i digitalizacija upravljanja opštinskim zemljištem, te unapređenje vještina poljoprivrednika kada je u pitanju korištenje digitalnih alata.

Print Friendly
Read More
8. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

“Mira” Prijedor planira nove investicije i proširenje proizvodnje

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić ukazao je da je za „Miru“ prošla godina bila izuzetno uspješna, a da je početak ove i kraj prethodne godine opterećen dodatnim otežavajućim uslovima poslovanja.

Print Friendly
Read More
7. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati ulaganja u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja u BiH.

Print Friendly
Read More
3. марта 2022. in Aktuelnosti, Poljoprivreda

Podjela regresiranog dizel goriva širom Srpske

Visina premije iznosi 0,50 KM po litru, a odobrava se 100 litara dizel goriva za hektar obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Print Friendly
Read More
3. марта 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Projekti, slide

Agrolife platforma: Počele obuke za poljoprivredna gazdinstva

Cilj projekta je unapređenje procesa upravljanja poljoprivrednim zemljištem koje se dodjeljuje putem zakupa, kojim upravlja lokalna samouprava odnosno resorno ministarstvo.

Print Friendly
Read More
28. фебруара 2022. in Edukacije, Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Online predavanje: Japanska pametna poljoprivreda prema održivom društvu

Predavanje će biti održano 15.marta.2022. godine, od 9.30 do 11 časova, a predavač je istaknuti profesor sa Istraživačkog fakulteta poljoprivrede Hokkaido Univerzitet u Japanu, dr Noboru Noguchi.

Print Friendly
Read More
21. фебруара 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, te još jednom podsjećamo poljoprivrednike na obavezu ažuriranja podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru korisnika podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj što je jedan od uslova za ostvarivanje prava na korištenje novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

Print Friendly
Read More
18. фебруара 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Proizvođači i prerađivači ribe zadovoljni podsticajima za kapitalne investicije, a traže veću podršku za uzgoj

Takođe, razgovarano je i o podsticajnim mjerama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a proizvođači su izrazili zadovoljstvo i zahvalnost za razumijevanje i podsticanje, sa naglaskom na vrlo značajne mjere u vidu podrške za kapitalne investicije za adaptaciju, izgradnju i opremanje ribogojilišta, kao i za podsticajna sredstva za investiranje u preradu proizvoda za nabavku proizvodno-tehnološke opreme.

Print Friendly
Read More
16. фебруара 2022. in Poljoprivreda

Održan sastanak Grupacije proizvođača duvana iz Republike Srpske

U Bijeljini je održan sastanak primarnih poljoprivrednih proizvođača duvana i glavnog predstavnika organizatora proizvodnje, privrednog društva “Duvan” a.d. Bijeljina. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj situaciji u sektoru ove primarne…

Print Friendly
Read More
7. фебруара 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Krajiška i Hercegovačka kuća uskoro u Beogradu

Osnovni problem Krajiške i Hercegovačke kuće, kako je istaknuto na sastavku održanom u prostorijama Komore u Banjoj Luci, su uslovi plasmana u Srbiju pojedinih proizvoda malih proizvođača, koji, zbog ograničine količine i tehnološko tehničkih mogućnosti, još nemaju sve potrebne sertifikate za izvoz.

Print Friendly
Read More
27. јануара 2022. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Otvoren sajam „Agro Beograd“: Na zajedničkom štandu veliki broj proizvođača iz Srpske

Na zajedničkom štandu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Privredne komore Republike Srpske, po prvi put, predstavlja se oko 50 kompanija i veliki broj individualnih poljoprivrednih proizvođača, a otvaranju sajma prisustvovao je i predsjednik Komore, Pero Ćorić.

Print Friendly
Read More
1. децембра 2021. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, slide

Objavljen Javni poziv – 6 miliona KM podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

U okviru projekta EU4Agri objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2022. godine.

Print Friendly
Read More
30. новембра 2021. in Poljoprivreda

Održana druga sjednica Izvršnog odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Republike Srpske

U prostorijama PPK Bijeljina održana druga sjednica Izvršnog odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Republike Srpske. Prisustvo na sjednici uzeli su predstavnici privrednih društava iz sektora poljoprivrede i…

Print Friendly
Read More
15. октобра 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Održana prva Konstitutivna sjednica Skupštine Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privrednke komore Republike Srpske

Na sjednici, koja je održana u Banja Luci u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, pored konstituisanja novog saziva privrednih društava, članica Skupštine udruženja iz svih pet regija Područnih privrednih komora, usvnojena su i osnovana normativno pravna akta Udruženja, Pravilnik o organizaciji i radu udruženja, kao i poslovnik o radu skupštine. Razmatrano je aktuelno stanje u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, program ekonomskih reformi 2022-2024 i druge aktivnosti Komore.

Print Friendly
Read More
8. октобра 2021. in Aktuelnosti, Poljoprivreda

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

Realizacijom ovih projekata nastoji se podržati modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne ekonomije. Glavni cilj je povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga ublažavajući negativne ekonomske efekte pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, osiguravajući kontinuitet njihovog poslovanja.

Print Friendly
Read More
24. септембра 2021. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

U „Delta planetu“ otvoren Prvi sajam organskih proizvoda

Ovo je nešto što je na početku značajnijih aktivnosti i mislim da je veoma bitno ako posmatramo i znamo koja je uloga i značaj organske proizvodnje – rekao je Ćorić.

Print Friendly
Read More
Print Friendly