Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne Komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08), Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. U skladu sa Zakonom i Statutom Privredne Komore, članovi Komore koji se organizuju u Udruženje poljoprivrede, vodoprivrede, ribarstva, prehrambene i duvanske industrije su privredna društva (po osnovu registracije djelatnosti), a mogu biti i pravna lica drugačijih oblika organizovanja koja se bave djelatnostima u poljoprivredi, vodoprivredi, ribarstvu, prehrambenoj i duvanskoj industriji ili obavljaju djelatnosti u interesu za navedene privredne subjekte (svi oblici zadružnog organizovanja, poslovna i sručna udruženja, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici i drugi subjekti).

U skladu sa  ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

 1. praćenje i analiziranje privrednih kretanja u cjelokupnoj privredi i predlaganje mjera radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članova;
 2. razmatranje i davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih sektora privrede;
 3. saradnja u pripremi mjera ekonomske politike i strategija razvoja koje se odnose na djelatnosti udruženja;
 4. aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemlji i sa stranim partnerima;
 5. pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmjene, asortimana i kvaliteta proizvoda;
 6. praćenje dostignuća u svijetu u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u određenim sektorima privrede i njihove primjene u zemlji;
 7. primjena međunarodnih tehničkih standarda i normati;
 8. učešće u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje;
 9. davanje inicijativa i predlaganje mjera radi otklanjanja monopolskog položaja na domaćem tržištu;
 10. saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama Komore na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore u zemlji i u inostranstvu;
 11. predlaganje kadrova za obrazovanje i usavršavanje;
 12. drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane.

Organizacija i rad Udruženja regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja.  Prema ovim aktima, organi u Udruženju su Skupština Udruženja (57 članova) i Izvršni odbor Udruženja (17 članova). Uz uvažavanje granske i teritorijalne zastupljenosti, članove za Skupštinu Udruženja biraju predstavnici članica, a članove Izvršnog odbora udruženja biraju članovi Skupštine udruženja. Rad Skupštine i Izvršnog odbora vode izabrani predsjednici tj. potpredsjednici Skupštine i Izvršnog odbora. Članovi Skupštine, Izvršnog odbora i izabrani predsjednici i potpredsjednici biraju se na period od četiri godine.U cilju efkasnijeg ostvarivanja ciljeva organizovanja u Komori, normativnim aktima Komore i Udruženja omogućeno je formiranje Grupacija, Sekcija i Odbora. Grupacije se organizuju u pravilu na principu vertikalnog povezivanja “od njive do stola”, a Sekcije i Odbori se organizuju za jednu granu djelatnosti u  područnim privrednim komorama i na nivou Republike Srpske, što u pravilu omogućava sinergetske efekte  granskog i teritorijalnog organizovanja.

U dosadašnjem periodu, formirane su sledeće grupacije:

 • “Žitoprerađivači“ (ratarstvo, mlinsko-pekarska, konditorska i tjesteničarska industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mesa” (stočarstvo i mesna industrija),
 • “Proizvodnja i prerada voća i povrća“ (voćarstvo, povrtlarstvo i prateća prerađivačka industrija),
 • “Uzgoj stoke, proizvodnja i prerada mlijeka“ (stočarstvo i mljekarstvo),
 • „Proizvodnja pića i mineralne vode“ (proizvodnja piva, vina, žestokih alkoholnih pića i mineralne vode),
 • „Uzgoj, ulov i promet ribe“ (ribnjaci i veleprodaja ribe) i
 • “Proizvodnja i prerada duvana“ (uzgoj duvana, proizvodnja cigareta i drugih duvanskih prerađevina).

Aktuelnosti i najave

1. октобра 2020. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Aktuelno stanje u sektoru proizvodnje ribe

Aktuelno stanje u sektoru proizvodnje ribe, bila je tema sastanka direktora Privredne komore Republike Srpske Pere Ćorića i predstavnika Grupacije proizvođača ribe Privredne komora Republike Srpske sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Borisom Pašalićem.

Print Friendly
Read More
29. септембра 2020. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda

ODRŽANA SJEDNICA GRUPACIJE UDRUŽENJA „Uzgoj, ulov i promet ribe”

Sjednica plenuma Grupacije Udruženja poljoprivrede, vodoprivrede, ribarstva, prehrambene i duvanske industrije Privredne komore Republike Srpske “Uzgoj, ulov i promet ribe” (ribnjaci i veleprodaja ribe), održana je u privrednom društvu “Butreks ribarstvo” d.o.o. Trebinje.

Print Friendly
Read More
18. септембра 2020. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Nelegalan uvoz ribe sprečava legalnu proizvodnju u Srpskoj

Na jučerašnjem sastanku za predsjednika Grupacije izabran je Zoran Tepić, a za potpredsjednika Predrag Jugović.

Print Friendly
Read More
31. јула 2020. in Aktuelnosti, Poljoprivreda, slide

OBJAVLJEN PRVI EU4AGRI JAVNI POZIV VRIJEDAN 3 MILIONA KM

Projekat Evropske unije EU4Agri objavio je javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID19 pandemijom. Na javni poziv se mogu prijaviti preduzeća, obrti/preduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije, i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članica holdinga.

Print Friendly
Read More
3. јула 2020. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda

Digitalno upravljanje zemljištem za veći prinos u poljoprivredi

Trebinje, Prijedor, Brod i Srbac biće prve lokalne samouprave u Republici Srpskoj, BiH koje će koristi jedinstvenu poljoprivrednu platformu- AgroLIFE, softver za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Upotreba ove platforme omogućena…

Print Friendly
Read More
1. јула 2020. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Rješavanje tržišnih viškova tovne junadi i svinja

Razgovarano je o mogućnostima izvoza na tržišta CEFTA ili EFTA, te dodatnom uvezivanju proizvođača i prerađivača radi zajedničkog nastupa na tržištu BiH i okruženja.

Print Friendly
Read More
1. јуна 2020. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Zaštititi domaću proizvodnju!

Predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić rekao je da cilj današnjeg sastanka da se pokuša načiniti mali iskorak u traženju rješenja kako pospješiti i pomoći primarne proizvođače, a pri tome obezbijediti siguran plasman i zadovoljenje interesa prerađivača kada je riječ o mesoprerađivačkoj industriji.

Print Friendly
Read More
19. маја 2020. in Poljoprivreda, Projekti

EU4Business: Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Javni poziv ima sljedeće…

Print Friendly
Read More
5. маја 2020. in Elektro i hemijska, Energetika i rudarstvo, Komunalne usluge, Metalurgija i obrada metala, Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Prerada papira, slide, Šumarstvo i drvoprerada, Tekstil i kožarstvo, Turizam i ugostiteljstvo

Uputstvо zа pоstеpеnо ublаžаvаnjе mјеrа zа sprеčаvаnjе širеnjа virusа SARS – CoV-2 u Rеpublici Srpskој

U svrhu rеlаksаciје mјеrа kоје su nа snаzi kаkо bi sе spriјеčilо ili smаnjilо prеnоšеnjе virusа SARS-CoV-2, nеоphоdnа је primјеnа dоlе nаvеdеnih mјеrа kаkо bi sе dјеlаtnоsti i privrеdni subјеkti vrаtili u funkciјu i bili nа usluzi grаđаnimа.

Print Friendly
Read More
3. марта 2020. in Energetika i rudarstvo, Metalurgija i obrada metala, Najave događaja, Poljoprivreda, Šumarstvo i drvoprerada, Turizam i ugostiteljstvo

USAID Diaspora Invest, Info sesija – dodjela bespovartnih sredstava za povećanje investicija iz dijaspore, Banja Luka, 04.03.2020.

USAID Diaspora Invest Vas poziva na seriju info sesija, u okviru kojih će biti predstavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih (grant) sredstava za povećanje investicija iz dijaspore i otvaranje novih…

Print Friendly
Read More
25. фебруара 2020. in Poljoprivreda

Javni poziv za kapitalne investicije

Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 11/20) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede…

Print Friendly
Read More
7. фебруара 2020. in Poljoprivreda

Objavljen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2020.godinu

U Službenom glasniku Republike Srpske objavljen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2020.godinu. Na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS…

Print Friendly
Read More
10. децембра 2019. in Poljoprivreda

Sweden/USAID FARMA II – Promocija 12 novih korisnika grant programa

Vlada Švedske i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz zajednički Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II)  su u Privrednoj komori Republike Srpske organizovali  promociju 12 novih korisnika grant…

Print Friendly
Read More
28. новембра 2019. in Poljoprivreda

Održana redovna sjednica Skupštine Udruženja poljoprivrede, ribarstva, prehrambene i duvanske industrije Privredne komore Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske.

Na sjednici su razmatrani prijedlozi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2020-2022,  povezivanje domaće primarne proizvodnje sa domaćom prehrambenom industrijom i aktiviranje rada grupacija u okviru ovih Udruženja. Takođe, inicirane su…

Print Friendly
Read More
23. октобра 2019. in Najave događaja, Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Turizam i ugostiteljstvo

Poslovni forum Italija i Bosna i Hercegovina, 26.11.2019. Đenova

Obavještavamo Vas da  će se 26. novembra 2019. godine u  Đenovi (Genova), Italija, u prostorijama Privredne komore  Đenova, održati poslovni forum  Italija i Bosna i Hercegovina . Poslovni forum organizuju…

Print Friendly
Read More
20. септембра 2019. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Privredne komore Vojvodine i Srpske partneri ovogodišnjeg sajma INTERAGRO

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić ukazao je na veliku podršku Vlade poljoprivredi, ističući da je ulaganje u ovaj prirodni resurs ulaganje u snažnu Republiku Srpsku.

Print Friendly
Read More
30. јула 2019. in Poljoprivreda, Uncategorized

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednih-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje  kvaliteta proizvoda, higijene i…

Print Friendly
Read More
13. маја 2019. in Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide

Otvoren 86. poljoprivredni sajam u Novom Sadu, Komora predstavlja domaće privrednike

Na zajedničkom štandu, površine 100 metara kvadratnih, direktno se predstavlja 17 privrednih društava, dok će katalozima biti predstavljeno više od 50 kompanija iz BiH.

Print Friendly
Read More
7. марта 2019. in Poljoprivreda

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2019 .godinu

U Službenom glasniku Republike Srpske objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2019.godinu. Službeni Glasnik br. 18  

Print Friendly
Read More
8. фебруара 2019. in Poljoprivreda, slide

86. Меđunаrоdni sајam pоlјоprivrеdе, Nоvi Sаd, 11-17. mај, 2019.

Međunarodni sajam poljoprivredne, okuplja sve značajne aktere agrobiznisa i predstavnike privrednih grana koje se naslanjaju na poljoprivredu, u ovom delu Evrope, ali i iz 60 zemalja, sa svih kontinenata. Na najvećoj i najznačajnijoj smotri agrara u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, istovremeno se prezentuju najnovija tehnička i tehnološka dostignuća u agraru, primena nauke u poljoprivredi, izložbe organske hrane, kao i one sa oznakama geografskog porekla, bogatstvo domaćeg genofonda, najsavremenija poljoprivredna mehanizacija, proizvodi i usluge iz najudaljenijih krajeva sveta.

Print Friendly
Read More
Print Friendly