U okviru komorskog sistema Republike Srpske, ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti saobraćaja i veza.

Organi Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske su:

 • SKUPŠTINA UDRUŽENJA čine 35 predstavnika svih grana saobraćaja
 • IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA sastavljen je od 13 predstavnika svih grana saobraćaja

U Udruženju saobraćaja i veza organizovane su sledeće grupacije:

 • Grupacija za javni prevoz putnika
 • Grupacija međunarodnog i domaćeg drumskog teretnog saobraćaja
 • Grupacija međunarodnih špeditera

Grana
Saobraćaj je izuzetno važan činilac sveukupnog privrednog i društvenog razvoja zemlje. Saobraćajom se povezuju krajevi zemlje, integrišu se svi sektori proizvodnje. Bez saobraćaja nema razvoja privrede niti povezanosti sa ostalim djelom svijeta.
Dobar, efikasan i jeftin saobraćaj utiče na smanjenje troškova proizvodnje te proizvodi postaju konkurentniji na svjetskom tržištu. Saobraćaj u Republici Srpskoj zapošljava 11.500 radnika.
Saobraćajna mreža Republike Srpske je u izgradnji, a postoji izražen veliki interes susjednih država za bržu vezu između srednje Evrope sa Jadranom. Ulaganjem u saobraćaj pokrenuo bi se opšti ekonomski razvoj Republike.

Udruženje saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske obuhvata slijedeće djelatnosti i to:

 • drumski saobraćaj
 • željeznički saobraćaj
 • riječni saobraćaj
 • vazdušni saobraćaj
 • pretovarne usluge
 • poštanski saobraćaj
 • telekomunikacije
 • špedicije
 • rtc i carinske zone
 • putnu privredu

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

autobus-300x185

Registar republičkih redova vožnje za registracioni period 2021/2022

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze | No Comments

Ovdje možete pruzeti Registar republičkih redova vožnje za registracioni period 2021/2022

Print Friendly
autobus

1,6 miliona maraka pomoći prevoznicima u drumskom saobraćaju u Republici Srpskoj

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Sredstva koja su predodređena za ovu uredbu za prva četiri mjeseca ove godine iznose 1,6 miliona KM. Uredba precizira da se ta sredstva dodjeljuju isključivo radi podrške likvidnosti privrednim subjektima koji su pogođeni pandemijom virusa korona.

Print Friendly
autobus

OBAVJEŠTENjE O POKRETANjU POSTUPKA USKLAĐIVANjA REPUBLIČKIH REDOVA VOŽNjE ZA REGISTRACIONI PERIOD 2021/2022. godina

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti Privrednoj komori Republike Srpske, ul. Đure Daničića 1/II, 78000 Banjaluka, najkasnije do petka, 19. februara 2021. godine.

Print Friendly
autobus

Međuentitetsko usklađivanje redova vožnje

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Rok za dostavljanje prigovora na prijedloge međuentitetski redova vožnje je 15 dana od dana objavljivanja prijedloga redova vožnje na internet stranici Privredne komore RS, odnosno 10. februar 2021. godine“.

Print Friendly

Dragoslav Mihajlović

Sekretar

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-127

+387 51 493-126

O sektoru

Redovi-Vožnje-2018_2019

Red_Voznje_2019RedoviVoznje_Button 2020

USKLAĐIVANJE MEĐUENTITETSKIH REDOVA VOŽNJE

Uputstvo za sprovođenje postupka usklađivanja međuentitetskih autobuskih redova vožnje za dio linije koji prolazi kroz Republiku Srpsku

UPUTSTVO

ODLUKA O NAKNADAMA – ODLUKA_naknade

Linkovi

Ministarstvo saobraćaja i veza RS
Republička uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH
Spoljnotrgovinska komora BiH
Sektorske grupe Enterprise Europe Network

Print Friendly