U okviru komorskog sistema Republike Srpske ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti tekstila, kože i obuće. Organizacija i rad Udruženja tekstila, kože i obuće regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja tekstila, kože i obuće, a koje donosi Skupština Udruženja. Pored toga, Pravilnikom su definisani ciljevi, zadaci, prava i dužnosti, te druga pitanja značajna za rad članova Udruženja.

Zadaci Udruženje se ostvaruju kroz brojne aktivnosti, a najznačajnije su usmjerene na:

  • Saradnju sa nadležnim ministarstvima u cilju donošenja zakonskih propisa koji će omogućiti povoljnije poslovanje;
  • Praćenje stanja u industriji tekstila, kože i obuće te iniciranje donošenja mjere radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članica;
  • Učešće u procesima unapređenja internacionalizacije preduzeća iz ove oblasti;
  • Unapređenje konkurentnosti članica stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije;
  • Poslovno povezivanje i informisanje.

Udruženje tekstila, kože i obuće ostvaruje svoje zadatke, utvrđene Statutom i Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja, odnosno Komore.

Organi Udruženja tekstila, kože i obuće su Skupština i Izvršni odbor.

Skupština Udruženja tekstila, kože i obuće je organ upravljanja Udruženja. Članove Skupštine Udruženja biraju područne komore, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tijela Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Textil

Učestvujte na B2B susretima za predstavnike tekstilne i modne industrije „Textile Connect 2021“

| EEN, Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Pored pronalaska partnera, ovaj događaj otvara mogućnosti za unapređenje i poboljšanje vlastite mreže poslovnih kontakata, razmjenu iskustava sa drugim kompanijama u oblasti tekstilne i obućarske industrije, te praćenje trendova i tenoloških inovacija u modnoj industriji, industriji obuće i tekstila.

Print Friendly
tekstilna industrija

Domaće kompanije iz sektora tekstila predstavile se njemačkim partnerima

| Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Osim kvaliteta izrade proizvoda, implementacije značajnih standarda u proizvodnji, blizine tržištu EU, pouzdanost i fleksibilnost u izradi malih serija su značajne prednosti koje imaju preduzeća iz BiH, što ih čini konkuretnim na tržištu u izradi odjevne industije.

Print Friendly
foto 1 za sajt_055843530

Održan sastanak rukovodstva Komore i predstavnika Udruženja tekstila, kože i obuće i Vlade Srpske

| Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Na današnjem sastanku, sagovornici su se saglasili da je saradnja između Vlade Republike Srpske i Udruženja tekstila, kože i obuće, odnosno Privredne komore Republike Srpske, dobra, te da postoji prostor za njeno dalje unapređenje.

Print Friendly
20210407_134156

Skupština Udruženja tekstila, kože i obuće PKRS: Problem održavanja kontinuiteta i obima proizvodnje

| Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Naglasili su i da im probleme stvara veliki broj radnika koji zbog bolesti, ali i izolacije, ne dolazi na posao, što je posebno izraženo u ovoj radno intenzivnoj grani prerađivačke industrije.

Print Friendly

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-132

+387 51 493-126

Strategije i regulativa

Print Friendly