Osnovni cilj Udruženja je zastupanje i promocija zajedničkih interesa struke pred državnim i drugim tijelima, razvoj i unapređenja djelatnosti trgovine, turizma i ugostiteljstva. Aktivnosti Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva usmjerene su na ostvarivanje ciljeva koji će zadovoljiti članice i pružiti im još kvalitetniju i bržu uslugu

Zadaci Udruženja:

 1. Analiziranje razvijenosti, organizovanosti i rezultata poslovanja u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva uz predlaganje mjera za poboljšanje istog,
 2. Praćenje zakonske regulative s područja trgovine, turizma i ugostiteljstva, te davanje prijedloga, mišljenja i preporuka u vezi izmjena i dopuna postojećih propisa, kao i donošenje novih propisa na nivou RS, kao i učestvovanje u procesu harmonizacije pravne regulative na nivou BiH,
 3. U skladu sa programskim ciljevima i zadacima Komore saradnja sa Vladom i resornim ministarstvom, naučnim institucijama, Udruženjem poslodavaca, Sindikatom i sl. institucijama u stvaranju povoljnije privredne klime, aktivno učešće u socijalnom dijalogu,
 4. U skladu sa opredelenjima trgovine na području Republike Srpske pokrenuti inicijativu za izradu strategije razvoja trgovine, turizma i ugostiteljstva u Republici Srpskoj,
 5. Saradnja sa evropskim institucijama i komorama u domenu edukacije članica za proces stabilizacije i pridruživanja EU, kao i učešća u zajedničkim projektima i izlaska na ino tržište,
 6. Prikupljanje, obrada različitih podataka za potrebe naših članica,
 7. Istraživanje tržišta i podsticanje domaćih preduzeća na traženje novih tržišta,
 8. U skladu sa programskim radom Komore organizovati nastup članica iz ovih oblasti na domaćim i inostranim sajmovima,
 9. Organizacija seminara i ostalih stručnih skupova iz djelanosti vezanih za rad preduzeća iz ovog Udruženja, posebno iz oblasti koje su aktuelne, kao što je:
 • uvođenje PDV-a i praktični primjeri iz okruženja,
 • kvalitet i standardi,
 • zaštita potrošača,
 • praćenje carinskih propisa
 • promocija međunarodne trgovine, itd.
 1. Izrada brošura i ostalih informativnih materijala sa osnovnim podacima o članicama, poseban akcenat dati predstavljanju turističke ponude Republike Srpske
 2. Saradnja sa sličnim udruženjima u komorama BiH i okruženju.

Udruženje ostvaruje svoje zadatke, utvrđene Statutom Privredne komore Republike Srpske i Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja, odnosno  Komore. Organi Udruženja su: Skupština i Izvršni odbor.

Skupština Udruženja je organ upravljanja Udruženja i broji 51 člana sa područja cijele Republike Srpske, odnosno iz sektora trgovine 35, a iz turizma i ugostiteljstva 16 članova. Predsjednik Skupštine Udruženja je Dragan Bogdanić (ZTC „Banja Vrućica“ A.D. Teslić).Izvršni odbor Udruženja razmatra  pitanja od značaja za unapređivanje rada i poslovanja  članica i broji 16 članova. Predsjednik Izvršnog odbora Udruženja  Strahinja Šunjka (Dubički robni magazin, Kozarska Dubica).

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

175479737_3793143827579556_7216354702385665637_n

Počeo dvodnevni seminar: „Unapređenje prodajnih vještina“

| Edukacija, Novosti iz Komore, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Ovo je jedan u nizu seminara koji Grupacija banja organizuje, jer bez edukacije i ulaganja u zaposlene nije moguće pratiti promjene i brzorastuće globalno tržište u turizmu.

Print Friendly

Online regionalni događaj Banja Luka, 22.04.2021.

| Energetika i rudarstvo, Metalurgija i obrada metala, Najave događaja, Poljoprivreda, Šumarstvo i drvoprerada, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Privredna komor Republike Srpske u saradnji sa AHK organizuje putem Zoom aplikacije „Online regionalni događaj Banja Luka“. Govornici i teme: David Parkmann – Zamjenik direktora Predstavništva njemačke privrede u BiH:…

Print Friendly
vlada_rs

Ministarstvo poziva privrednike da podnesu zahtjev za novčanu podršku

| Aktuelnosti, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Obrazac zahtjeva sa popisom potrebne dokumentacije dostupan je na sajtu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, u sekciji “Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja i turističkim agencijama” (link: http://skr.rs/zz9s ), a rok za podnošenje prijava je 20. april 2021. godine.

Print Friendly
andricgrad

OC Jahorina preuzima upravljanje Andrićgradom

| Aktuelnosti, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Cilj nam je da od Jahorine, preko Tare, do Zlatibora napravimo jednu turističku regiju, a da Andrićgrad i Mećavnik budu vezivni faktori. Plan je da ljudi koji zimuju sedam dana na Zlatiboru, Tari ili Jahorini, dva dana provedu u Andrićgradu – rekao je Ljevnaić.

Print Friendly
banja vrucica1

Vlada prihvatila još jednu incijativu Komore: Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti produžena za još tri mjeseca

| Novosti iz Komore, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Po objavljivanju Uredbe u Službenom glasniku Republike Srpske i njenom stupanju na snagu, na sajtu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske biće dostupni tekst Uredbe i Obrazac za prijavu, a rok za podnošenje prijava definisan Uredbom je 20. april 2021. godine.

Print Friendly
recepcija

Anketa: Procjena stanja radne snage u turizmu

| Aktuelnosti, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Ovo istraživanje ima za cilj analizirati stanje i potrebe privatnog sektora za radnom snagom, kao i ponudu od strane obrazovnih institucija. Nakon toga će biti definisani koraci koji će dovesti do poboljšanja situacije, kako kroz obuke na radnom mjestu, tako i kroz poboljšanje formalnih programa obrazovanja.

Print Friendly
banja vrucica1

Inicijativa za produženje Uredbe o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju usluge smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti

| Novosti iz Komore, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Komora predlaže da se produži trajanje Uredbe do kraja 2020. godine, na način da se uplata po osnovu poreza i doprinosa po svakom zaposlenom radniku produži do kraja 2020. godine, odnosno da se omogući takva uplata i za period oktobar-decembar 2020. godine.

Print Friendly
Jahorina%20turizam

Učestvujte na online forumu Podrška oporavku i otpornosti turizma u Bosni i Hercegovini

| Aktuelnosti, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

U sklopu bogate agende foruma, predstavnici vodećih međunarodnih organizacija poput United National World Tourism Organization (UNWTO), World Bank, Global Tourism Resilience Council, Travel Weekly sa sjedištem u Londonu, te MMGY sa sjedištem u SAD-a, vodeće kompanije za brendiranje i marketing destinacija, predstaviće viziju budućnosti turističke industrije u Bosni i Hercegovini.

Print Friendly
20180719174357_488961

Rok za korištenje turističkih vaučera produžen do 30. juna 2021. godine

| Novosti iz Komore, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Navedenom izmjenom građani turističke vaučere mogu koristiti do 30. juna 2021. godine, a građani koji su u 2020. godini iskoristili turistički vaučer mogu ostvariti pravo na korištenje turističkog vaučera i u 2021. godini.

Print Friendly
balon

Trebević dobija novu atrakciju, na proljeće panoramsko razgledanje iz balona

| Aktuelnosti, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Turistička organizacija „Jahorina“, zajedno sa Razvojnom agencijom grada Istočno Sarajevo i Privrednom komorom RS-a, kao i partnerom preduzećem „Stanišić“ sa Pala zajedno je prošla projekat „Osjeti zadovoljstvo boravka u prirodi duž zelene staze Via Dinarika Sarajevsko-romanijske regije“ za stvaranje novog turističkog proizvoda.

Print Friendly
Print Friendly