U okviru komorskog sistema Republike Srpske ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira. Organizacija i rad Udruženja grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira, koji donosi Skupština Udruženja. Pored toga, Pravilnikom su definisani ciljevi, zadaci, prava i dužnosti, te druga pitanja značajna za rad članova Udruženja.

Zadaci Udruženje se ostvaruju kroz brojne aktivnosti, a najznačajnije su usmjerene na:

•Saradnju sa nadležnim ministarstvima u cilju donošenja zakonskih propisa koji će omogućiti povoljnije poslovanje;
•Praćenje stanja u grafičkoj i informativnoj djelatnosti, proizvodnji papira i proizvoda od papira, te iniciranje donošenja mjere radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članica;
•Učešće u procesima unapređenja internacionalizacije preduzeća iz ove oblasti;
•Unapređenje konkurentnosti članica stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije;
•Poslovno povezivanje i informisanje.
Udruženje grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira ostvaruje svoje zadatke, utvrđene Statutom i Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja, odnosno Komore.

Organi Udruženja grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira su: Skupština i Izvršni odbor.

Skupština Udruženja grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira je organ upravljanja Udruženja. Članove Skupštine Udruženja biraju područne komore, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tijela Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora.

Skupština Udruženja ima 21 članana. Članovi skupštine udruženja
Predsjednik Skupštine Udruženja
Predrag Zgonjanin, direktor preduzeća SHP „Celex“, Banja Luka
Potpredsjednik Skupštine Udruženja
Boro Luburić,  „Službeni glasnik“, Banja Luka.

Pored Skupštine Udruženje ima i Izvršni odbor koji broji 9 članova Članovi IO udruženja
Predsjednik Izvršnog odbora Udruženja
Svetozar Ćerketa, direktor i vlasnik preduzeća „Grafomark „, Laktaši
Zamjenik predsjednika
Branislav Galić, direktor preduzeća „Atlantik BB“ Banja Luka

http://www.besmart.in.ua/
www.etalon.com.ua/
xn--80aaahqpcuvhvipz6j.com.ua/
Print Friendly