tekstilna industrija

tekstilna industrija

U okviru komorskog sistema Republike Srpske ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti tekstila, kože i obuće. Organizacija i rad Udruženja tekstila, kože i obuće regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja tekstila, kože i obuće, a koje donosi Skupština Udruženja. Pored toga, Pravilnikom su definisani ciljevi, zadaci, prava i dužnosti, te druga pitanja značajna za rad članova Udruženja.

 

Zadaci Udruženje se ostvaruju kroz brojne aktivnosti, a najznačajnije su usmjerene na:

  • Saradnju sa nadležnim ministarstvima u cilju donošenja zakonskih propisa koji će omogućiti povoljnije poslovanje;
  • Praćenje stanja u industriji tekstila, kože i obuće te iniciranje donošenja mjere radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članica;
  • Učešće u procesima unapređenja internacionalizacije preduzeća iz ove oblasti;
  • Unapređenje konkurentnosti članica stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije:
  • Poslovno povezivanje i informisanje.

Udruženje tekstila, kože i obuće ostvaruje svoje zadatke, utvrđene Statutom i Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja, odnosno Komore.

Organi Udruženja tekstila, kože i obuće su: Skupština i Izvršni odbor.

Skupština Udruženja tekstila, kože i obuće je organ upravljanja Udruženja. Članove Skupštine Udruženja biraju područne komore, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tijela Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora.

Skupština Udruženja ima 35 članova.

Predsjednik Skupštine Udruženja
Škrebić Dragutin, direktor i vlasnik preduzeća „Škrebić company“, Teslić
Potpredsjednik Skupštine Udruženja
Boris Tolimir, direktor i vlasnik preduzeća „Exclusive Lingerie“, Banja Luka.

Pored Skupštine Udruženje ima i Izvršni odbor koji broji 13 članova.
Predsjednik Izvršnog odbora Udruženja
Milovan Knežević, direktor i vlasnik preduzeća „Miltex“, Banja Luka
Zamjenik predsjednika
Bubić Radenko, direktor i vlasnik preduzeća „Dermal“, Kotor Varoš.

 

http://www.besmart.in.ua/
http://www.profvest.com
http://xn--80aaahqpcuvhvipz6j.com.ua/
Print Friendly