UIO poziva špeditere da hitno podnesu zatjev za dobijanje digitalnog potpisa

Početna 9 Aktuelnosti 9 UIO poziva špeditere da hitno podnesu zatjev za dobijanje digitalnog potpisa

27.06.2022.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve carinske zastupnike – špeditere, da hitno podnesu zahtjev kod UIO za dobijanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, kojim će od 1. avgusta 2022. godine ovjeravati svoje provozne carinske prijave.

Podsjećamo, od 1. avgusta 2022. godine u Bosni i Hercegovini počinje primjena NCTS-a (Novog provoznog kompjuterizovanog sistema), na nacionalnom nivou. To konkretno znači da se za sve postupke provoza roba carinske deklaracije podnose isključivo elektronski u sistem Uprave za indirektno oporezivanje, a svaka provozna prijava mora biti ovjerena novim digitalnim kvalifikovanim potpisom.

Zahtjev za dobijanje digitalnog kvalifikovanog potpisa kod UIO podnosi se u nadležnom regionalnom centru Uprave gdje poreski obveznik ima sjedište, a procedura za dobijanje i korištenje digitalnog kvalifikovanog potpisa UIO je vrlo jednostavna.

Više informacija potražite na http://www.new.uino.gov.ba/sr