Ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene 1,55 milijardi dolara

makroekonomijaRepublika Srpska je za pet mjeseci ove godine ostvarila ukupan obim robne razmjene sa inostranstvom od 1,55 milijardi dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 67,5 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.Za pet mjeseci ostvarena vrijednost izvoza bila je 624,89 miliona dolara, a vrijednost uvoza nešto preko 926 miliona dolara.
Vrijednost ostvarenog izvoza veća je za 9,3 odsto, dok je vrijednost uvoza manja za 5,7 odsto nego u istom periodu prošle godine.
Srpska je u prvih pet mjeseci ove godine najviše robe u vrijednosti od 119,48 miliona dolara izvezla u Italiju, dok je u NJemačku izvezeno robe u vrijednosti od 77,2 miliona dolara.
U isto vrijeme najviše robe u vrijednosti od 172,84 miliona dolara uvezeno je iz Srbije, dok je iz Italije uvezeno robe u vrijednosti od 125 miliona dolara.
Posmatrano prema ekonomskim grupacijama zemalja, Republika Srpska je za pet mjeseci ove godine na tržište EU plasirala robu vrijednosti 474,17 miliona dolara, dok je sa područija Unije ostvaren uvoz od 486,5 miliona dolara.
Vrijednost ostvarenog izvoza u EU za pet mjeseci ove godine veći je za 15,6 odsto, dok je vrijednost uvoza iz EU veći za 0,3 odsto nego u istom periodu prošle godine.
Vrijednost izvoza u poslovanju Srpske sa zemljama CEFTA bila je 103,29 miliona dolara, a uvoza 188,32 miliona dolara.
Ekonomista Đurđica Stojadinović, koja se bavi istraživanjem tržišta, rekla je Srni da je pad vrijednost uvoza posljedica stanja u privredi Srpske, koja je uvozno orjentisana, kao i aktuelnog stanja likvidnosti privrede.
Ona je naglasila bitnim i ohrabrujućim to što raste izvoz na područije zemalja EU, bilo da je riječ o već ugovorenim lon-poslovima ili o tome da su domaće firme već našle područja gdje plasiraju svoje proizvode.
Stojadinovićeva smatra da „Brekzit“ neće imati nikakvog uticaja na poslovanje Republike Srpske sa EU, jer je obim spoljnotrgovinskog poslovanja mali i ne radi se o dugoročnim poslovnim aranžmanima, kao i zbog toga što Srpska u velikom obimu posluje sa državama koje su čvrsto opredeljene za EU i njeno dalje jačanje i proširenje.

Print Friendly

Leave a Reply