Uredbu o vraćanju cijena na prethodni nivo staviti van snage

Privredna komora Republike Srpske dostavila je danas predsjedniku Vlade Republike Srpske, Radovanu Viškoviću, inicijativu za stavljanje van snage Uredbe o vraćanju cijena na prethodni nivo, kojom je propisana mjera neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske.

Ovom Uredbom, koju je donijela Vlada Republike Srpske, za pojedine proizvode propisuje se  vraćanje cijena na prethodni nivo koje su zatečene u prometu i važile na dan 05.03.2020. godine.

Naime, na osnovu informacija koje smo dobili od trgovinskih preduzeća, a koja se bave maloprodajom prehrambenih proizvoda, zamrzavanje prodajne cijene na nivo od 05.03.2020. prouzrokovaće nestašicu jednog dijela proizvoda u narednim danima. Broj takvih proizvoda će se povećavati ukoliko navedena Uredba ostane u primjeni.

Razlog za to je činjenica da su nabavne cijene za veliki broj proizvoda porasle u periodu od 5. marta do danas. Zbog toga, dobavljači ovih roba neće snabdijevati trgovinske lance ispod svoje nabavne cijene.

Činjenica je da Republika Srpska uvozi većinu prehrambenih proizvoda, kao i da domaći proizvođači uvoze repromaterijal za proizvodnju, te je u skladu sa navedenim neminovno očekivati da će se nabavne i proizvodne cijene za sve više artikala povećavati. To će za posljedicu imati da veliki broj artikala neće biti dostupan za nabavku u trgovinskim lancima, te da će se desiti ozbiljni poremećaji u ponudi prema krajnjim kupcima.

U cilju prevazilaženja navedenog problema, predlažemo izmjenu Uredbe o ograničenju marži u prometu robe u pravcu dopune člana 2. Uredbe i proširenja liste proizvoda na koje se ista primjenjuje sa proizvodima koji su obuhvaćeni Uredbom o vraćanju cijena na prethodni nivo, kao i da se obezbijedi stroga kontrola njene primjene.

Zbog predupređenja eventualnih posljedica primjene Uredbe o vraćanju cijena na prethodni nivo neophodno je hitno preduzeti mjere za rješavanje ovog problema.

Print Friendly

Leave a Reply