Uručena uvjerenja mentorima za provođenje praktične nastave

Uvjerenja o uspješno završenoj obuci za provođenje praktične nastave uručene su danas u Privrednoj komori Republike Srpske za 14 mentora iz 12 prirvednih društava.

Cilj obuke mentora bio je sticanje pedagoških sposobnosti i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Obuka se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 92/20), Privredna komora Republike Srpske je zadužena da provodi obuke mentora. U okviru planirane obuke, budući mentori će imati priliku da nauče kako motivisati učenike na praktičnoj nastavi, koje metode koristiti u radu sa učenicima, upoznati se sa nastvnim planovima i programima te zakonskom regulativu na polju stručnog obrazovanja.

Obuku je realizovala Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka, uz podršku projekta  TVET Stručno obrazovanje u BiH, koji provodi GIZ.

Print Friendly

Leave a Reply