Uskoro sveobuhvatna akcija suzbijanja nelegalnog prevoza putnika

Analiza propisa i definisanja procedura za suzbijanje nelegalnog prevoza putnika, bila je tema današnjeg sastanka predstavnika Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza RS, Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Republičke uprave za inspekcijske poslove i Poreske uprave RS, koji je održan u prostorijama Komore u Banjoj Luci.

Ovo je drugi u nizu sastanaka na ovu temu u kratkom vremenskom periodu, na kojem su razmatrani i analizirani propisi koji se primjenjuju u cilju suzbijanja i prevencije nelegalnog prevoza putnika, mogućnosti izmjene i dopune navedenih propisa kako bi se omogućila kvalitetnija primjena istih, te kako bi se u potpunosti spriječilo obavljanje nelegalnog prevoza.

Na sastanku je zaključeno da će u narednom periodu biti pokrenuta sveobuhvatna akcija suzbijanja nelegalnog prevoza putnika u kojoj će učestvovati inspektori Poreske uprave RS, Republičke uprave za inspekcijske poslove koji će zajedno sa pripadnicima MUP-a RS i predstavnicima Ministarstva saobraćaja i veza RS kontrolisati i primjenjivati sve moguće raspoložive mjere prema licima koja vrše nelegalni prevoz putnika.

Takođe, dogovoren je protokol saradnje između navedenih organa kako bi se navedene akcije suzbijanja nelegalnog prevoza u budućem periodu provodile kontinuirano, sa što kvalitetnijom komunikacijom između inspektora Poreske uprave RS, Republičke uprave za inspekcijse poslove, MUP-a RS i Ministarstva saobraćaja i veza RS .

 

 

 

Print Friendly

Leave a Reply