Edukacija

U cilju povećanja nivoa profesionalnih kompetencija zaposlenih u privredi, Privredna komora Republike Srpske organizuje programe obuka u saradnji sa naučnim institucijama i univerzitetima, te drugim partnerima u skladu sa iskazanim interesom i potrebama privrednika.

Komora kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta programa obuke u smislu ponude aktuelnih sadržaja, primjenjivih znanja i vještina, kao i angažovanja renomiranih predavača. Izrada godišnjeg  programa edukacije se bazira prvenstveno na zahtjevima članica, a u skladu sa trendovima sticanja novih znanja i vještina na tržištu rada i principima cjeloživotnog učenja.

U skladu sa iskazanim interesom zainteresovanih strana, Komora organizuje seminare, radionice, okrugle stolove, javne rasprave zakona, prezentacije i druge događaje.

Banner 2

Trening “Strategija implementacije ERP i DMS sistema“

By | Edukacije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj organizacije treninga je da se učesnici upoznaju sa elementima planiranja uspješne implementacije „Sistema za planiranje i upravljanje resursima preduzeća (ERP)“ i „Sistema za upravljanje dokumenima (DMS)“. Učesnici iz malih i srednjih preduzeća će imati priliku i da se, kroz praktičan i interaktivan rad, upoznaju sa dobrim praksama analize poslovnih procesa u svrhu odabira pravog ERP i DMS rješenja koje može odgovoriti poslovnim potrebama njihovih kompanija.

Read More
DIH-IDEMO-radionica-jun-1-768x768

Poziv na radionicu “Instrumenti podrške u procesu digitalne transformacije”

By | Edukacije, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Digitalni inovacioni hub IDEMO poziva preduzeća iz drvoprerađivačkog i metaloprerađivačkog sektora na radionicu „Instrumenti podrške u procesu digitalne transformacije“ koja će se održati u utorak, 6. juna sa početkom u 11.00 časova u prostorijama Privredne komore RS. Cilj radionice je upoznati preduzeća sa postojećim finansijskim instrumentima podrške u procesu digitalne transformacije.

Read More
335427796_174642955351711_4940193344956257212_n

Promocija knjige „Praktična primjena PDV u BiH“ i besplatan seminar na temu „Aktuelnosti iz oblasti PDV“

By | Edukacije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banja Luci, dana 23.5.2023. godine (utorak) sa početkom u 11 sati održaće se promocija knjige pod nazivom „Praktična primjena PDV u Bosni i Hercegovini” autora Mire Džakule, Milice Vidović, Vinka Skoke i Sedina Mešinovića, kao i besplatan seminar na temu: „Aktuelnosti iz oblasti PDV u BiH“.

Read More
2023-05-22-poslovno-planiranje-digitalna-mapa-puta

Poziv na trening “Poslovno planiranje – digitalna mapa puta”

By | Edukacije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj organizacije treninga je da učesnici unaprijede znanje i razmjene iskustva u oblasti poslovnog planiranja kao važnog preduslova za uspjeh poslovnih strategija i dobro pozicioniranje preduzeća na tržištu, sa akcentom na integrisanje digitalnih rješenja u poslovne planove. Učesnici će imati priliku da se kroz praktičan i interaktivan rad upoznaju sa alatima za poslovno planiranje poput digitalne mape puta.

Read More
341085472_588731043204459_1259473572046745016_n

Poziv na edukaciju „EKSTERNA REVIZIJA U REPUBLICI SRPSKOJ – Stvarna potreba ili samo zakonska obaveza“

By | Edukacije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj edukacije je da se postigne bolje razumijevanje suštine instituta revizije, zatim da se ukaže na prednosti koje donosi revizija finansijskih izvještaja u savremenim uslovima poslovanja, kao i na moguće prepreke i ograničenja u poslovanju koje mogu stvoriti nerevidirani finansijski izvještaji privrednih društava.

Read More

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Nikolina Dorontić Alibabić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-138

+387 51 493-126

Željka Milić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-138

+387 51 493-126

Print Friendly