Po osnovu javnih ovlašćenja Privredne komore Republike Srpske

IZDAVANJE POTVRDA, UVJERENJA SAGLASNOSTI I MIŠLJENJA
Potvrda da se roba ne proizvodi u BiH Sekretari granskih udruženja
Potvrda da se roba ne proizvodi u dovoljnim količinama
Potvrda o preferencijalnom tretmanu domaćeg
Potvrda o referenci u svrhu registracije radnih jedinica za izvođenje radova u inostranstvu i prilikom podnošenja ponuda za radove u inostrantsu
Potvrda o finansijskom stanju privrednog subjekta
Potvrda o rezultatima rada kandidata za stečajnog upravnika Posebna komisija Komore
Uvjerenje o BiH porijeklu robe Sekretari granskih udruženja
Uvjerenje o višoj sili Dragana Kokot Gambiroža
Miroslav Minić
Uvjerenje o robi koja se uvozi radi izvoza u okviru poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu Sekretari granskih udruženja
Uvjerenje o krajnjem korisniku za robu koja se uvozi
Uvjerenje da pred Sudom časti i arbitražom nije vođen postupak

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Vikica Vučković
Tel.: 051/220 610
E-Mail: vikicav@komorars.ba

Uvjerenje da se pred Sudom časti i arbitražom ne vodi postupak
Saglasnost o ekonomskoj opravdanosti za unutrašnju i vanjsku obradu Sekretari granskih udruženja
Sertifikat o krajnjem korisniku „End-user Certificate“

Udruženje metalurgije i prerade metala, Udruženje elektro, hemijske, gumarske i industrije za proizvodnju i preradu nemetala

Pero Ćorić

Mišljenje o ekonomskoj opravdanosti izgradnje novih kapaciteta kod dodatnog zapošljavanja nove radne snage Direktor sektora granskih udruženja, sekretari granskih udruženja
Mišljenje o ekonomskoj opravdanosti (vanjska i unutrašnja obrada)
OVJERE ISPRAVA PRI IZVOZU I UVOZU
Ovjera sertifikata o porijeklu robe Područne privredne komore
Ovjera dokumenata izdatih od strane drugih institucija i privrednih društava Direktor sektora granskih udruženja, sekretari granskih udruženja
Ovjera dokumenata za učešće na licitacijama Sekretari granskih udruženja
Ovjera ugovora o zastupanju domaćih privrednih društava u inostranstvu Direktor sektora granskih udruženja, sekretari granskih udruženja
Ovjera inspekcijskih uvjerenja, atesta i cjenovnika
Ovjera faktura za isporučenu robu i izvršene usluge
ATA KARNET
Jedinstven međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svijetu

Nikolina Dorontić Alibabić

Željka Milić

Zoran Milinčić
Tel.: 051/215 043
E-Mail: zoranm@komorars.ba

BONITET
Informacije o bonitetu domaćih i stranih privrednih društava Nikolina Dorontić Alibabić
PRIVREDNA KRETANJA
Informacije o privrednim kretanjima u Republici Srpskoj i po sektorima Željka Milić
DETAŠMANI
Raspodjela kontingenta detašmana privrednim društvima u Republici Srpskoj za upućivanje radnika na rad u SR Njemačku, po osnovu Uredbe o ratifikaciji Sporazuma između Vlade BiH i Vlade SR Njemačke iz 1995. godine Mile Petrović
REDOVI VOŽNJE
Usklađivanje i registracija republičkih redova vožnje Dragoslav Mihajlović
STEČAJNI PLAN
Izjašnjenje o predloženom stečajnom planu u postupku reorganizacije stečajnog dužnika u okviru stečajnog postupka Posebna komisija Komore
PRIVREDNI REGISTAR RS
Privredni registar RS – baza podataka o privrednim subjektima (www.business-rs.ba) Slobodan Dragićević
Print Friendly