Uspostavljanje registra građevinskih proizvoda

U prostorijama Privredne komore Republike Srpske upriličen je sastanak između direktora Komore, Pere Ćorića i direktora Instituta za standardizaciju BiH, Aleksandra Cincara.

Tema sastanka bio je  novi projekat koji Institut za standardizaciju BiH planira da realizuje u saradnji s Češkom razvojnom agencijom i Češkom kancelarijom za standarde, metrologiju i ispitivanje, a koji se odnosi na uspostavljanje registra građevinskih proizvoda. To bi omogućilo projektantima, investitorima, izvođačima, laboratorijama, sertifikacionim tijelima, proizvođačima i distributerima da na jednom mjestu, imaju uvid u bazu provjerenih građevinskih proizvoda.

Takođe, razgovaralo se i o mogućnosti da Privredna komora Republike Srpske bude kontakt tačka, gdje bi svim zainteresovanim stranama bio omogućen uvid u standarde, u elektronskom obliku.

Sastanak je održan u skladu sa sporazumom o saradnji, između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine i Privredne komore Republike Srpske, koji je potpisan 2015. godine.

Print Friendly

Leave a Reply