Važeći propisi Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge

Kako bi se obezbjedilo slobodno kretanje roba i uspostavila tzv. zona slobodne trgovine, svi organi uprave u BiH su se članom 74. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, obavezali da će da „preduzmu neophodne mjere kako bi se postepeno postigla usaglašenost sa tehničkim propisima Evropske unije i evropskim postupcima standardizacije, metrologije, akreditacije i ocjenjivanja usaglašenosti“ i da će u skladu sa EU praksom ukinuti sve tehničke i druge prepreke slobodnoj trgovini.

Suštinski preduslov za uklanjanje tehničkih prepreka trgovini i eliminisanje troškova koje zahtjevna tehnička regulativa Evropske unije stavlja pred izvozne kompanije iz Republike Srpske, su jasno definisani važeći propisi i prateći standardi, te njihova usklađenost sa propisima i principima Evropske unije, uz obezbjeđenje visokog nivoa zaštite i bezbjednosti, života i zdravlja ljudi, biljaka i životinja, zaštite životne sredine i potrošača, a što je i zahtjev CEFTA 2006 sporazuma, čiji je BiH potpisnik, ali i Svjetske trgovinske organizacije (STO).

Imajući u vidu da je konkurentnost preduzeća iz Republike Srspke direktno povezana sa njihovom sposobnošću da proizvedu i plasiraju na tržište bezbjedne i kvalitetne proizvode, koji su usaglašeni sa važećim propisima, a čija cijena ne odstupa mnogo od cijene ostalih takvih proizvoda plasiranih na tržištu, dostupnost važećih propisa o proizvodima i uslugama i pratećih standarda za poslovnu zajednicu i građane, predstavlja značajan preduslov za bolje poslovanje domaće privrede, rast izvoza i stranih ulaganja, te efikasniju zaštitu potrošača.

S tim u vezi, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju je, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija i Koordinacionog tijela za infrastrukturu kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj, u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srpske sačinilo Listu važećih propisa Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge, koju je Vlada Republike Srpske potvrdila na svojoj 107. sjednici od 12. januara 2017. godine.

Lista važećih propisa Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge sastoji se od važećih propisa Republike Srpske donesenih od maja 1992. godine do danas i SFRJ i SR BiH propisa, koji su u pravni sistem Republike Srpske preuzeti Ustavnim zakonom za provođenje Ustava Republike Srpske, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/92) i koji su na snazi do donošenja novih propisa. Takođe ova lista propisa sadrži i podatke o pratećim BAS ili JUS standardima koji se navode u konkretnom propisu i u formi tabele, raspoređene po nadležnim institucijama Republike Srpske i njihovim nadležnim oblastima, može se preuzeti ovdje.

Lista propisa ne sadrži propise koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge, čiji su donosioci institucije na BiH nivou (npr: lijekovi i medicinska sredstva, homologacija i sertifikacija vozila i dijelova vozila, avio saobraćaj, nuklearna bezbjednost i sl.).  

Registar važećih propisa Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge, koji omogućava pregled konkretnih propisa iz navedene Liste, u pdf formatu, nalazi se i na sajtu Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, i može se pogledati putem sledećeg linka:

Registar važećih propisa Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge

Lista i Registar važećih propisa Republike Srpske informativnog su karaktera i cilj im je da budu od pomoći prilikom planiranja proizvodnje i stavljanja proizvoda na tržište Republike Srpske i njihove kupovine i upotrebe, odnosno prilikom procijene koje  zahtjeve i koje propise  konkretni proizvodi moraju da zadovolje u Republici Srpskoj.

 

Leave a Reply