Više od 50 gradova i opština regiona pruža usluge po BFC standardu

Mreža za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi uručila je juče predstavnicima 15 gradova i opština iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije sertifikate koji potvrđuju da je riječ o lokalnim samoupravama po mjeri privrede. Za 39.000 preduzetnika i privrednih društava, kao i 900.000 građana koji u njima žive, to znači da mogu da računaju na usluge lokalne administracije po BFC standardu.

Broj lokalnih samouprava iz regiona koje su dosad sticale sertifikat popeo se na 54 dok su još 33 u procesu sertifikacije. Analize su pokazale da su uslovi za poslovanje u tim sredinama 70% bolji nego u gradovima i opštinama koje nemaju ovaj pečat kvaliteta, a gotovo tri puta su uspješnije u privlačenju investicija.

Program sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) od 2012. sprovodi više od 20 institucija i organizacija iz Hrvatske, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore i Srbije. Podršku programu dala je Vlada Njemačke putem GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga.

BFC SEE program dokazao se, ne samo kao dobar instrument za unapređenje usluga na lokalnom nivou, već i kao odlična platforma za unapređenje regionalne saradnje kroz razmjenu iskustava i dobrih reformskih praksi kao što su elektronske građevinske dozvole, pojednostavljena registracija sezonskih radnika, reforma katastra i druge – izjavio je ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Robert Veber, na otvaranju ceremonije dodele sertifikata u okviru „Konferencije o ekonomiji Montenegro 2019“ u Budvi.

Među ovogodišnjim dobitnicima sertifikata našli su se gradovi i opštine: Banja Luka, Bijeljina, Maglaj, Zavidovići, Trebinje, Brod, Kakanj, Tešanj, Novi Grad, Žepče, Prnjavor, Bosanska Krupa i Bihać iz BIH, Požarevac, Šabac i Ćuprija iz Srbije, a prva lokalna samouprava iz Crne Gore koja je ispunila uslove za sticanje sertifikata je Bijelo Polje.

Uspjeh BFC SEE programa podstakao je pokretanje inicijative za njegovu institucionalizaciju kao Business Friendly Environment platforme, u okviru koje bi vlade zemalja regiona zajedno radile na regulatornoj standardizaciji, a sve u cilju boljeg pozicioniranja jugoistočne Evrope na globalnoj investicionoj mapi s obzirom na to da investitori ovaj region najčešće vide kao jedno tržište. Zato je cilj uključivanje novih zemalja u BFC SEE.

Kroz BFC SEE lokalne samouprave dobijaju jasne smernice kako da kreiraju dobro poslovno okruženje i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparetne lokalne administracije. Među 10 univerzalnih kriterijuma koje je potrebno da ispune na putu do sertifikata jesu strateško planiranje ekonomskog razvoja, predvidivost troškova poslovanja, planiranje razvoja infrastrukture i pouzdane komunalne usluge, podrška preduzetništvu, saradnja sa privatnim sektorom i dr. Sertifikat važi tri godine i moguće ga je obnoviti.

 

Print Friendly

Leave a Reply