Vlada prihvatila još jednu incijativu Komore: Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti produžena za još tri mjeseca

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila je Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona za period oktobar – decembar 2020. godine.

Privrednim subjektima, koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom, biće uplaćeni porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, za period oktobar – decembar 2020. godine.

Po objavljivanju Uredbe u Službenom glasniku Republike Srpske i njenom stupanju na snagu, na sajtu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske biće dostupni tekst Uredbe i Obrazac za prijavu, a rok za podnošenje prijava definisan Uredbom je 20. april 2021. godine.

Na ovaj način, Vlada Republike Srpske prihvatila je još jednu inicijativu Privredne komore Republike Srpske za prevazilaženje problema u poslovanju prouzrokovanih pandemijom virusa korona.

Podsjećamo, Privredna komora Republike Srpske uputila je 3. marta 2021. godine inicijativu Ministarstvu trgovine i turizma Srpske u vezi sa izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju usluge smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskih gubitaka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Naime, Komora je predložila da se produži trajanje Uredbe do kraja 2020. godine, na način da se uplata po osnovu poreza i doprinosa po svakom zaposlenom radniku produži do kraja 2020. godine, odnosno da se omogući takva uplata i za period oktobar-decembar 2020. godine, pod uslovom da nije smanjen broj radnika za više od 15 odsto, kada se uporedi broj radnika na dan 30.11.2020. godine sa danom 29.02.2020. godine. Ovaj prijedlog podrazumijeva i da su izmireni porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku na puno radno vrijeme u skladu sa Zakonom o doprinosima i Zakonom o porezu na dohodak, zaključno sa 30.09.2020. godine.

Predloženom mjerom omogućilo bi se privrednim subjektima obuhvaćenim Uredbom da zadrže postojeći nivo zaposlenih i izmire obaveze po osnovu poreza i doprinosa do kraja 2020. godine, naročito kada se uzme u obzir činjenica da je upravo u poslednjim mjesecima prošle godine (oktobar, novembar i  decembar) zabilježen dodatni pad dolazaka i noćenja gostiju. Na taj način dodatno je otežano poslovanje ugostiteljskih objekata za pružanje smještaja i turističkih agencija.

Print Friendly

Leave a Reply