Vlada RS formira komisiju za reviziju liste drvoprerađivača sa pravom odgođenog plaćanja

DrvopreradaPredstavnici Privredne komore Republike Srpske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i preduzeća „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, biće imenovani u Komisiju koja će izvršiti reviziju liste drvoprerađivača koji imaju pravo na odgođeno plaćanje šumskih drvnih sortimenata i koja će kontinuirano utvrđivati stepen prerade drveta radi odgođenog plaćanja šumskih drvnih sortimenata.
Komisiju će imenovati Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, zaključeno je na sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 22. oktobra u Banjoj Luci, na kojoj je Vlada usvojila Informaciju o aktuelnoj problematici snabdijevanja drvoprerađivača šumskim drvnim sortimentima.
Radni tim je analizirao trenutnu problematiku drvoprerađivača u Republici Srpskoj i predložio konkretne mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, koje su pretočene u zaključak koji je danas usvojila Vlada Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.
– Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva zaduženo je da, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donese kriterijume za svrstavanje privrednih društava u grupe za odgođeno plaćanje šumskih drvnih sortimenata – navedeno je u saopštenju Vlade.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadužuno je da, u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva, donese kriterijume prema kojima će „Šume Republike Srpske“ vršiti raspodjelu šumskih drvnih sortimenata.
– Zadužuje se Republička uprava za inspekcijske poslove da u roku od 60 dana nakon dobijanja obavještenja Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge o registraciji novoosnovanih privrednih društava iz oblasti prerade drveta, provjeri ispunjenost uslova iz Uredbe o minimalnim tehničko-tehnološkim uslovima za rad objekata za primarnu preradu drveta, kako bi privredna društva mogla vršiti ugovaranje kupovine šumskih drvnih sortimenata od preduzeća „Šume Republike Srpske“ Sokolac – stoji u saopštenju Vlade Srpske.
U saopštenju se podsjeća da je, radi zaštite drvoprerađivača, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske 2. aprila ove godine formirao radni tim koji će analizirati trenutnu problematiku drvoprerađivača u Republici Srpskoj i predložiti konkretne mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.
U Radni tim su imenovani predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preduzeća „Šume Republike Srpske“ Sokolac i Privredne komore Republike Srpske.

Print Friendly

Leave a Reply