Vlada RS: Utvrđeni kriterijumi i način raspodjele drvnih sortimenata

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je Odluku o utvrđivanju kriterijuma i načinu raspodjele šumskih drvnih sortimenata, kojom se utvrđuju kriterijumi prema kojima će Javno preduzeće šumarstva /JPŠ/ „Šume Republike Srpske“ Sokolac vršiti raspodjelu šumskih drvnih sortimenata drvoprerađivačima u Republici Srpskoj.
Kriterijumi za raspodjelu šumskih drvnih sortimenata su ukupan prihod preduzeća, ostvareni izvoz, broj zaposlenih radnika, stepen obrade sortimenta, stepen razvijenosti lokalne zajednice u kojoj preduzeće posluje i servisiranje obaveza prema preduzeću „Šume Srpske“, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.
„Prikupljanje podataka od drvoprerađivača, provjeru podataka, bodovanje preduzeća, utvrđivanje jedinične vrijednosti boda i količine šumskih drvnih sortimenata po vrsti drveta koje će se ugovarati pojedinačno sa svakim drvoprerađivačem, vršiće komisija imenovana rješenjem direktora JPŠ, iz reda zaposlenih u JPŠ“, navodi se u saopštenju.
Nadzor nad radom ove komisije vršiće predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Privredne komore Srpske.
„Raspodjela šumskih drvnih sortimenata prema drvoprerađivačima vrši se jednom godišnje“, dodaje se u saopštenju.

Print Friendly

Leave a Reply