Raiffeisen banka i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozivaju Vas na webinar u okviru programa Žene u biznisu koji će se održati online u srijedu, 12. maja 2021. godine, sa početkom u 13h, putem Zoom platforme.

Aktualna kriza izazvana COVID-19 pandemijom negativno utiče, neposredno ili posredno, na sve djelatnosti zbog smanjene potražnje i kupovne moći potrošača, poremećaja u okviru lanca snabdijevanja, usporavanja transporta ljudi i roba. U tom kontekstu, za korisnice programa Žene u biznisu, ponuđen je poseban paket seminara pod nazivom „COVID Krizni menadžment” u trajanju od 3 zasebne sesije kroz koje će se analizirati tri različite faze u upravljanju specifičnim rizicima sa kojima se suočavaju biznisi u uslovima izmijenjene tržišne realnosti.

Prva sesija pružiće praktične smjernice za upravljanje likvidnošću preduzeća kao prvog prioriteta COVID menadžmenta, te prikazati realne primjere šta se događa sa likvidnošću kao rezultat različitih poslovnih odluka, korištenjem specijalnog alata za upravljanje novčanim tokovima.

Zbog interaktivnosti broj mjesta na webinaru je ograničen.

Webinar je besplatan.

Pozivnica

Print Friendly

Leave a Reply