Za dan više od 2.000 prijava za „prebijanje dugova“

By 28. октобра 2015. Aktuelnosti No Comments

Multilateralna kompenzacija1Prijava obaveza za sprovođenje prve multilateralne kompenzacije u RS je počela, a već u startu je poprimila veliki interes poslovne zajednice.
Kako nam je potvrđeno, samo prvog dana od početka prijava, više od 2.000 pravnih lica registrovalo se za pristup Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, dok je nešto više od njih 100 unijelo svoje obaveze u taj sistem. Da će interes biti veliki, vidjelo se još prošle sedmice kada su organizovani seminari za privrednike o Sistemu za multilateralne kompenzacije, na kojima su bili popunjeni svi kapaciteti sale u Privrednoj komori RS u Banjaluci, što je iziskivalo još jedan seminar.
Inače, prva multilateralna kompenzacija biće održana u petak, 30. oktobra, a očekivanja su da će ona biti uspješno sprovedena. Ovaj sistem bi svakako trebalo da doprinese smanjenju nelikvidnosti u privredi, jer će se određeni iznos dugova i potraživanja kompenzovati. Ipak, organizatori naglašavaju da ovaj sistem ne može u potpunosti riješiti problem nelikvidnosti.
Iz Banjalučke berze, koja je organizator sistema, pojasnili su da je cilj kompenzacije da se smanji iznos međusobnih dugovanja između preduzeća privatnog i javnog sektora, na način da svako prijavi neizmirene obaveze do 1. septembra ove godine, a gdje će Berza pokušati da pronađe iznos obaveza i potraživanja koja se mogu međusobno kompenzovati.
„Obaveze će se prijavljivati u periodu od 26. do 30. oktobra 2015. godine. Nakon toga će Berza sprovesti multilateralnu kompenzaciju i 31. oktobra dostaviti svim učesnicima preliminarne izvještaje. Konačni izvještaj će se dostaviti po isteku perioda za primjedbe, koji traje dva dana“, rekao je Milan Božić, direktor Banjalučke berze. Prema njegovim riječima, iznos kompenzacije će u najvećoj mjeri zavisiti od visine prijavljenih obaveza javnog sektora. On je kazao da je u posljednjoj multilateralnoj kompenzaciji u RS, koja je održana prije više od 10 godina, kompenzovano više od 200 miliona KM.
„Naša očekivanja su sada prvenstveno usmjerena na definisanje jasnih pravila, pri čemu bi obim korištenja Sistema za multilateralne kompenzacije trebalo postepeno da se povećava u narednim ciklusima kako se bude povećavalo znanje učesnika o mogućnostima sistema“, smatra Božić.
Inače, prema odluci Vlade RS o organizovanju prve multilateralne kompenzacije sva pravna lica iz RS koja imaju neizmirene obaveze, koje su dospjele do 1. septembra ove godine, obavezna su da ih prijave za sprovođenje multilateralne kompenzacije. Članom 3. Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije definisani su svi poslovni subjekti iz RS koji su dužni prijaviti dospjele neosporene novčane obaveze. Izuzeti su poslovni subjekti koji su u stečaju ili likvidaciji. Nadzor nad sprovođenjem zakona vrši Ministarstvo finansija RS. Zakon je predvidio kazne za učesnike koji ne prijave svoje obaveze u skladu sa zakonom, kao i kazne za organizatora Sistema za multilateralne kompenzacije ukoliko ne organizuje Sistem u skladu sa zakonom.
Iz Privredne komore RS ranije su poručili da je uspostavljanje sistema za multilateralne kompenzacije i cesije jedan od dugogodišnjih zahtjeva Privredne komore RS. Oni su naveli da privredna zajednica u RS izražava zadovoljstvo što su konačno ispunjeni svi uslovi da se krene u realizaciju ovog procesa, od kojeg privrednici očekuju da smanji nelikvidnost, koja predstavlja jedan od najznačajnijih problema privrede RS.

Izvor: Nezavisne novine

Print Friendly

Leave a Reply