Zajedničko saopštenje Privredne komore RS i Elektroprivrede RS

Na bazi razgovora predstavnika Privredne komore RS i predstavnika Elektroprivrede koji su održani 27., 28. i 29. avgusta, u vezi sa ugovorima o potpunom snabdjevanju električnom energijom, dogovoreno je sljedeće:

  1. Korigovani su ugovori o snabdijevanju električnom energijom za najveće potrošače industrijske struje sa Elektroprivredom Republike Srpske. Predstavnici 28 preduzeća su danas potpisali ugovore na bazi nove cijene od 35 evra po MWh sa rokom važenja od 16 mjeseci.
  2. U novim ugovorima otklonjene su sve nedoumice i nedostaci, a isti su korigovani u skladu sa dogovorom postignutim 27.8.2019. godine na sastanku u Privrednoj komori Republike Srpske, na kojem su, osim privrednika, prisustvovali predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić i direktor Elektroprivrede Republike Srpske, Luka Petrović.
  3. Ugovori koje su ostali potrošači dobili predhodnih dana se poništavaju. Dogovoreno je da Elektroprivreda RS u roku od 10 dana pošalje novi, korigovani ugovor, koji privrednici treba da potpišu u ostavljenom periodu
  4. Svi privredni subjekti koji potpišu nove ugovore u predviđenom roku, neće snositi nikakve troškove, niti će im biti ugrožena redovna isporuka eleketrične energije.
  5. Rok važenja ovih ugovora biće četiri mjeseca, tj. do 31.12.2019. godine i u njima neće biti primjenjene nove cijene dogovorene na sastanku od 27.08.2019. godine, odnosno oni će u ovom periodu plaćati cijenu kao i do sada.
  6. Novi ugovori, za ostale potrošače, koji će važiti od 1.1.2020. godine, biće potpisani krajem godine i sadržavaće određeno povećanje cijena električne energije.
Print Friendly

Leave a Reply