ZNAČAJAN POTENCIJAL ZA PRIVREDU Ohrabriti žene da sarađuju i razvijaju preduzetništvo

Preduzetništvo žena prepoznato je kao značajan potencijal za ukupan razvoj preduzetništva, ne samo u RS već i šire, zbog čega ga treba snažno promovisati i podržavati.

Potrebno je i ohrabriti postojeće i buduće preduzetnice za nove projekte i poduhvate, a kroz razmjenu iskustava unaprijediti i saradnju samih žena preduzetnica u regionu.

Sa tim ciljevima na umu u Trebinju će 25. septembra biti organizovana i Treća konferencija preduzetništva žena u RS, u okviru projekta “PPŽ RS – Podrška preduzetnišvu žena RS” koji provodi Komorski sistem RS.

Grant za ovaj projekat obezbjeđuje “EDA  – Agencija za razvoj preduzeća” iz sredstava SIEM, u sklopu projekta “Evropski okvir za razvoj strategija i politika za MSP u BiH – SBA BiH”. Ovaj projekat finansira agencija Sida putem Ambasade Švedske u BiH.

Organizaciju treće konferencije o ovoj temi podržava i Evropska banka za obnovu i razvoj, program ASB, a u okviru konferencije pod okriljem Evropske mreže preduzetništva biće održani bilateralni susreti koji bi trebali da okupe više od 200 učesnika, potencijalnih poslovnih partnera.

– Potrebno je i da žene preduzetnice upoznamo sa mjerama i aktivnostima Strategije razvoja preduzetništva žena u RS, ali najvažnija je upravo ta razmjena iskustava i znanja, te da se razmotre mogućnosti koje pružaju programi podrške, a koji su namijenjeni razvoju ženskog preduzetništva i da se unaprijedi saradnja žena preduzetnica u regionu – kaže Olivera Radić, rukovodilac Centra za makroekonomiju i razvoj poslovanja u Privrednoj komori RS, koji su zajedno sa Ministarstvom privrede i preduzetništva RS organizator ove konferencije.

Na konferenciji će učestvovati i predsjedavajuća sektorske grupe za preduzetništvo žena Evropske mreže preduzetništva Sanja Popović Pantić koja će govoriti o prednostima uključivanja i povezivanja žena preduzetnica i generalno o podršci Evropske mreže preduzetništva razvoju preduzetništva žena na nivou EU i šire.

Olivera Radić dodaje da su planirana i dva značajna panela kroz koje će žene moći da se upoznaju sa podrškom i opredjeljenjem Vlade RS da podrži ovaj oblik preduzetništva,  raspoloživim programima EBRD za podršku ženama preduzetnicama, a biće predstavljena i iskustva preduzetnica iz BiH i regiona.

– I ova konferencija je jedna od aktivnosti na osnovu koje unapređujemo razvoj ženskog preduzetništva, na način da razmjenjujemo iskustva, unaprijedimo znanje i međusobno se povežemo i ostvarimo saradnju. Bitno je da unaprijedimo konkurentnost žena preduzetnica i da utičemo na svjest žena koje razmišljaju da se bave preduzetništvom i da ih podstaknemo na tom polju – kaže Olivera Radić.

Zvanični podaci govore da je skoro jedna trećina privrednih subjekata u RS u vlasništvu i suvlasnitvu žena, a to je dobar pokazatelj u odnosu na razvijene zemlje. To žene čini poslodavcima koji zaslužuju pažnju i podršku za dalji rast i razvoj, smatraju i zvaničnici.

Kada se pogleda ukupan broj, žene preduzetnice su vlasnice ili suvlasnice u 11.749 privrednih društava, a to su najčešće uslužne djelatnosti kao što je trgovina, ugostiteljstvo i hotelijerstvo, a zatim prerađivačka industrija, te stručne, naučne i tehničke delatnosti, podaci su Privredne komore RS.

Prvi Sajam preduzetništva žena u RS

Nakon konferencije u Trebinju, za 14. novembar je u Banjaluci planiran i prvi Sajam preduzetništva žena u RS, sa ciljem da se žene preduzetnice iz RS predstave na  sajmu i da se predstavi  proizvodi i usluge koje žene u RS proizvode i da se ostvare saradnju sa potencijalnim poslovnim partnerima.

– To je prvi put da se organizuje takav sajam i to na inicijativu Savjeta za žensko preduzetništvo područne komore Banjaluka, odnosno samih preduzetnica, koje prepoznaju značaj povezivanja i saradnje, te promocije – navode u Privrednoj komori RS.

Izvor: EuroBlic

Print Friendly

Leave a Reply