Područna Privredna komora
Istočno Sarajevo

O komori

Područna privredna komora Trebinje je nevladina, samostalna, stručno-poslovna organizacija, nezavisna i neprofitna javno-pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija čije je sjedište na području djelovanja Komore Trebinje. Jedna je od pet područnih komora koje čine jedinstveni komorski sistem Republike Srpske, organizovana kako je propisano Zakonom o Privrednoj komori Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 65/08) i Statutom Komore.

Područna privredna komora Trebinje svojim djelovanjem obuhvata jugoistočni dio Republike Srpske, grad Trebinje i osam opština: Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Berkovići, Foča, Kalinovik i Istočni Mostar.

Čanovi Komore su: privredna društva i finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj, kao i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu, ako pokažu interes za članstvo u Komori. Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposrednim učešćem svojih predstavnika u radu organa i tijela Komore i u drugim oblicima organizovanja i rada u Komori.
Sredstva za rad Komore obrazuju se iz članarine, koju obavezno plaćaju članovi Komore, prihoda od naknada za obavljanje poslovnih usluga i drugih izvora. Članarina, koju plaćaju članovi Komore, obračunava se na osnovu njihove ekonomske snage, prema odluci koju donosi Skupština PKRS.

Spektar djelatnosti Komore je dosta širok, između ostalog obuhvata:

 • Zastupanje interesa privrede
 • Usklađivanje interesa članova Komore
 • Poslovno savjetovanje
 • Prezentacija privrede i promocija roba i usluga u zemlјi i inostranstvu
 • Unapređivanje preduzetništva i menadžment
 • Analiza tržišnih mogućnosti i uslova privrednog razvoja, poslovno povezivanje i informisanje
 • Podsticanje istraživanja u oblasti naučnotehnološkog razvoja
 • Podsticanje društveno odgovornog poslovanja
 • Povećanje konkurentnosti privrede stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i edukacije
 • Vođenje Privrednog registra Republike Srpske
 • Vršenje javnih ovlašćenja koja su povjerena Komori zakonom i drugim propisima.

Da bi navedene zadatke uspješno obavila i ispravno sagledala potrebe i probleme privrede, Komora njeguje čvrste veze sa svojim članicama. Na taj način će interesi i potrebe članica biti ispravno artikulisani i usklađeni, prioriteti jasno određeni. Kao mjesto okupljanja privrednika, Komora će pomoći oko poslovnog umrežavanja i razmjene stručnih i naučnih znanja i dobrih praksi.

Najuspješniji u Republici Srpskoj

Privredna komora Republike Srpske je 19. put za redom organizovala manifestaciju „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske“.

Naše je bolje

Projekat „NAŠE JE BOLJE“ nastoji promovisati kvalitetne domaće proizvode, te podizanje svijesti kod stanovništva o kvalitetu i važnosti kupovine domaćih proizvoda.

Preduzetništvo žena

Savjet za žensko preduzetništvo Privredne komore Republike Srpske konstituisan je 14.05.2014. godine.

GS Logo Slider: The shortcode with the ID of 1 was not found.