Politika privatnosti

Početna 5 Politika privatnosti

Privredna komora Republike Srpske nastoji, ali ne garantuje u potpunosti, da obezbijedi tačnost i potpunost objavljenih informacija u najvećoj mogućoj mjeri. Komora može da dodaje, mijenja, unapređuje ili obnavlja informacije na ovoj internet stranici bez prethodne najave.

Komora zadržava ekskluzivno pravo da isključivo prema svom nahođenju promijeni, ograniči ili obustavi dio ove internet stranice. Pod nikakvim okolnostima, Komora se ne može smatrati odgovornom za pretrpljeni gubitak, oštećenje, obavezu ili trošak za koju bilo ko tvrdi da je nastupio kao posljedica korišćenja ove internet stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji nedostatak, grešku, propuštanje, prekid ili kašnjenje.

Komora ne obezbjeđuje nikakve garancije, izričite ili implicitne o ovoj internet stranici koja se koristi na sopstvenu odgovornost korisnika.

Internet stranica može sadržavati savjete, mišljenja ili stavove sa drugih internet stranica. Linkovi na druge internet stranice ne izražavaju bilo kakva zvanična odobrenja ili odgovornost za mišljenja, ideje, podatke ili proizvode objavljene na tim stranicama, kao ni garancije vjerodostojnosti dostupnih informacija. Svrha linkova na druge internet stranice je da uputi na više dostupnih informacija o određenim temama.

Spominjanje određenih privrednih društava ili određenih proizvoda ne znači da su oni od strane Komore preferirani ili preporučeni u odnosu na druge slične koji nisu spomenuti.

Komora nastoji da svede na najmanju moguću mjeru prekide i/ili poremećaje izazvane tehničkim greškama, tako da ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa problemima (kao što su greške u prikazanom, kompjuterski virusi, prekid veze, izmjena sadržaja itd.) koji nastanu kao posljedica korišćenja ove internet stranice ili drugih internet stranica (linkova).

Korisnik je posebno saglasan i prihvata da Komora nije odgovorna za bilo koji postupak drugog korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na gore navedene oblike postupanja.

Komora zadržava pravo da bilo kojem korisniku bez upozorenja i prema isključivoj sopstvenoj ocjeni, odbije pristup ovoj internet stranici ili njenom dijelu.

U cilju zaštite internet stranice i njene dostupnosti svim korisnicima, koriste se softverski programi za nadzor mrežnog saobraćaja i otkrivanje mogućih kršenja sigurnosti.

Prijavu bilo kakvih problema ili zloupotreba sadržaja objavljenih na ovoj internet stranici moguće je izvršiti putem elektronske pošte ili putem telefona.