Privreda

Početna 5 Doboj 5 Privreda

Spoljnotrgovinska razmjena

Privreda na području Komore Doboj je, u 2014. godini, ostvarila izvoz u vrijednosti od 465,88  miliona konvertibilnih maraka,  što predstavlja 16,62% ukupnog izvoza Republike Srpske. Ostvaren je uvoz u vrijednosti od 883,31 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja 17,75% ukupnog uvoza Republike Srpske. Pokrivenost uvoza izvozom, u 2014. godini, iznosila je 52,74%.

Strateški pravci razvoja

Razvoj imidža kao saobraćajnog, komunikacionog i distributivnog centra, inostrane investicije i razvoj poslovne infrastrukture (poslovne zone, inkubatori, itd.), dinamičniji razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i firmi u osnivanju, internacionalizacija poslovanja, proizvodnja prirodne i zdrave hrane uz razvoj ruralnih sredina, integracija socijalno isključenih kategorija u privredni život (posebno razvoj ženskog preduzetništva), kreiranje turističkih resursa i očuvanje životne sredine.

Osnovni resursi

Geostrateški položaj (prirodna raskrsnica puteva, najveće željezničko čvorište u BiH, raskrsnica drumskih puteva sa lokacijom na koridoru 5C i svim ostalim značajnim drumskim saobraćajnicama), vodotokovi (rijeka Sava kao granica sa Hrvatskom, Bosna, Usora, Spreča i Ukrina), nalazišta i rudnici (ugalj, kamen, krečnjak), natprosječna naseljenost (gustina naseljenosti preko 80 stanovnika/km2).

Potencijali za ulaganje

  • industrijske zone uz koridor 5C i brze ceste,
  • aktiviranje i revitalizacija neuposlenih industrijskih kapaciteta,
  • saobraćaj i energetika kao izvozni proizvodi,
  • uvođenje novih tehnologija u postojeća i nova preduzeća,
  • unapređenje poslovanja u skladu sa međunarodnim standardima,
  • ruralni razvoj, turizam i očuvanje životne sredine.