Područna privredna komora
Doboj

O komori

Privredna komora Republike Srpske – Područna privredna komora Doboj (Privredna komora Doboj) jedna je od pet područnih privrednih komora u jedinstvenom komorskom sistemu Republike Srpske. Djeluje na području devet opština i pokriva površinu od 3.007 km². Opštine koje obuhvata Privredna komor Doboj su:  Doboj, Derventa, Brod, Vukosavlje, Modriča, Stanari, Šamac, Petrovo i Teslić.

Na teritoriji koju pokriva Komora Doboj posluje oko 1.100 privrednih društava. Privredna komora Doboj je na trećem mjestu, od pet područnih privrednih komora, prema broju privrednih društava. Na njenom području posluje oko 12% od ukupnog broja privrednih društava u Republici Srpskoj.

Glavne privredne grane su: trgovina, ugostiteljstvo i finansijske usluge (32%),  građevinarstvo i vađenje ruda i kamena (15%), saobraćaj, skladištenje i komunikacije (11%), poljoprivreda, prehrambena industrija i ribolov (8%), metaloprerada (6%), itd. Posmatrano prema veličini privrednih društava od ukupnog broja privrednih društava 89% su mikro i mala, 8% srednja i 3% velika privredna društva.

Primjeri nekih značajnijih privrednih društava koja posluju na području Komore Doboj su: “Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, “Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča, “Rafinerija nafte“ a.d. Bosanski Brod, „EFT Stanari“ d.o.o. Doboj – rudnik uglja I termoelektrana, „Hemijska industrija – Destilacija“ a.d. Teslić – proizvodnja sirćetne kiseline, sirćeta, briketa, drvenog uglja, „Carmeuse“ a.d. Doboj – rudnik krečnjaka i proizvodnja kreča i gipsa, „ZTC Banja Vrućica“ a.d. Teslić – zdravstveno-turistički centar, „Sanino“ d.o.o. Derventa – proizvodnja obuće, „SCAI-Adapter“ d.o.o. Brod – metaloprerada. “Fructa-trade“ d.o.o. Derventa – proizvodnja prehrambenih proizvoda, trgovina – lanac prodajnih objekata, i dr.

Najuspješniji u Republici Srpskoj

Privredna komora Republike Srpske je 19. put za redom organizovala manifestaciju „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske“.

Naše je bolje

Projekat „NAŠE JE BOLJE“ nastoji promovisati kvalitetne domaće proizvode, te podizanje svijesti kod stanovništva o kvalitetu i važnosti kupovine domaćih proizvoda.

Preduzetništvo žena

Savjet za žensko preduzetništvo Privredne komore Republike Srpske konstituisan je 14.05.2014. godine.