Djelatnost

Početna 5 Doboj 5 Djelatnost

Uspostavljanjem sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, programski ciljevi poslovanja su jedinstveni u komorskom sistemu Republike Srpske, a navedeni su u dijelu u kojem je predstavljena Privredna komora Republike Srpske.

Osnovne aktivnosti Komore su zastupanje interesa privrede i obavljanje javnih ovlaštenja, koja su u nadležnosti područnih privrednih komora.

Osnovne poslovne usluge koje Komora pruža svojim članicama su:

  • informacije
  • konzalting
  • prezentacija i promocija privrede
  • edukacija
  • projekti

Kroz organizaciju sajmova i nastupe na sajmovima, Privredna komora Doboj je uspostavila saradnju sa privrednim komorama iz Srbije i Hrvatske (Subotica, Zrenjanin, Kikinda, Sremska Mitrovica, Pančevo, Zaječar, Slavonski Brod, Virovitica), a kroz organizovanje susreta privrednika i sa privrednim komorama Slovenije (Zasavje, Celje). Poslovanje Privredne komore Doboj odvija se u vlastitom poslovnom prostoru, koji se sastoji od kancelarija i dvije konferencijske sale (ukupno 116 mjesta). Privredna komora Doboj ima šest zaposlenih, a predsjednik i podpredsjednik Komore su angažovani na volonterskoj osnovi, tj. bez zasnivanja radnog odnosa.