24. Međunarodna izložba ideja, inovacija i stvaralaštva “INOST MLADIH 2022”

Početna 9 Udruženja 9 IKT tehnologije 9 24. Međunarodna izložba ideja, inovacija i stvaralaštva “INOST MLADIH 2022”

20.04.2022.

Savez inovatora Republike Srpske, Udruženje inovatora grada Banja Luka u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i drugim partnerskim ministarstvima i institucijama organizuju 24. Međunarodnu izložbu ideja, inovacija i stvaralaštva “INOST MLADIH 2022”, a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske i Grada Banja Luka.
Izložba će se održati od 20. do 22. aprila 2022. godine u Domu omladine Banja Luka.
Ovu 24 po redu izložbu organizujemo i posvećujemo 22. aprilu – Danu Grada Banja Luke, i 21. novembru Danu oslobođenja Banja Luke u Velikom ratu. Moto izložbe je:
“Iskažite vašu inventivnost i efikasnost”

TEME -ZA ŠKOLE:

  • 1. AUTOMATIKA (modeli u funkciji)
  • 2. INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
    • 2.1. Aplikacije
    • 2.2. Prezentacije
    • 2.3. Primjena u obrazovanju
  • 3. SLOBODNA TEMA (industrijski dizajn, rješenja žigova roba i usluga, likovni i foto radovi – iz oblasti ekologije, suveniri, neobjavljeni maturski/diplomski ili stručni radovi, marketing planovi, biznis planovi, kratkometažni film, prezentacije i animacije svojih ideja i inovacija itd.)

Na izložbi će biti predstavljeni radovi inovatora (iz udruženja, saveza, asocijacija i pojedinaca), učenika – po temama za škole, studenata i nastavnika iz Republike Srpske (BiH), susjednih i drugih zemalja.

U toku održavanja INOST-a mladih 21.04.2022. godine u Privrednoj komori Republike Srpske će biti organizovana i online webinar na temu “Inovacije i nove tehnologije u obrazovanju” koju će moderirati sekretar granskog udruženja za IKT Slobodan Dragičević. Plan rada i link za prijavu će biti uskoro objavljen.