Centar za internacionalizaciju poslovanja organizuje kolektivne nastupe na domaćim, regionalnim i međunarodnim sajmovima, koji su nezaobilazni instrument poslovne i razvojne politike i konkretan okvir za promotivne, stručne i komercijalne susrete privrednih subjekata Republike Srpske.

Sajmovi predstavljaju pravu priliku kompanijama da uspostave nove poslovne kontakte, povećaju obim spoljnotrgovinske razmene, otvore nova tržišta i sagledaju konkurenciju. Osnovni cilj aktivnosti PKRS u ovom segmentu je rast izvoza kompanija učesnica i promocija privrednih potencijala Republike Srpske.

Centar za internacionalizaciju poslovanja je posvećen pružanju pomoći svim domaćim kompanijama u nastojanju da razviju i prošire izvozna tržišta, promovisanjem proizvoda i usluga.

Pored sajmova na kojima Privredna komora Republike Srpske tradicionalno organizuje predstavljanje privrede Republike Srpske, trudimo se da kroz organizovan sajamski nastup svake godine “otvorimo” neko novo tržište.

Lista sajmova

KONTAKT OSOBE

Gordana Višekruna

Rukovodilac centra

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-123
+387 51 493-126
gordanas@komorars.ba

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-123
+387 51 493-126
jelenat@komorars.ba