Prema međudržavnom sporazumu koji je BiH potpisala sa SR Njemačkom trenutna kvota je 2.000 detašmana (od toga Repubulika Srpska 666), što znači da u Njemačkoj mjesečno može biti angažovano 2.000 radnika putem domaćih kompanija koje imaju sklopljene ugovore o izvođenje radova sa njemačkim partnerima.

KRITERIJI ZA RASPODJELU DETAŠMANA

Prilikom odlučivanja o raspodjeli detašmana na preduzeća, nadležna komisija za detašman prvenstveno uzima u obzir kriterije koji proizilaze iz opštih uslova, a potom i posebnih kriterija, uvažavajući teritorijalnu i sektorsku uravnoteženost, zavisno od:

  1. Ostvarenog prihoda u BiH i SR Njemačkoj u predhodnoj godini,
  2. Ostvarenog poslovnog rezultata u BiH i SR Njemačkoj u predhodnoj godini,
  3. Broja zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu u BiH u predhodnoj godini kao i prvom polugodištu godine raspisivanja konkursa,
  4. Kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti,
  5. Postignutim referencama u BiH i SR Njemačkoj
  6. Iskorištenosti detašmana u SR Njemačkoj u prethodnoj detašmanskoj godini.

KONTAKT OSOBE

Mile Petrović, dipl. ing.

Sekretar

Udruženje građevinarstva i industrije građevinskog materijala

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493 134
+387 51 493 126
milep@komorars.ba