Udruženje društava za upravljanje investicionim fondovima

U okviru komorskog sistema Republike Srpske Udruženje društava za upravljanje investicionim fondovima osnovni je oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti finasijskog posredovanja.

Udruženje društava za upravljanje investicionim fondovima osnovano je sa ciljem promocije i zaštite interesa fondovske industrije te razvoja i unaprijeđenja finansijskog tržišta Republike Srpske u cjelini.

Članice Udruženja su sva društva za upravljanje investicionim fondovima.

Predsjednik Skupštine je Janko Vukoje, DUIF Polara invest a.d. Banja Luka.

Predsjednik Izvršnog odbora Goran Klincov, DUIF Kristal invest a.d. Banja Luka.

KONTAKT OSOBE

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje za upravljanje investicionim fondovima

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-133
+387 51 493-126
draganas@komorars.ba

Aktuelnosti