Udruženje građevinarstva i industrije građevinskog materijala

Organi Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore Republike Srpske su:

  1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA, koju čine  predstavnici 55 preduzeća zastupljenih po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.
  2. IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA, sastavljen od predstavnika 15 preduzeća zastupljenih takođe po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.

Rad Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala se odvija putem grupacija:

  • Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala
  • Urbanizam, projektovanje i kontrola kvaliteta

KONTAKT OSOBE

Mile Petrović, dipl. ing.

Sekretar

Udruženje građevinarstva i industrije građevinskog materijala

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493 134
+387 51 493 126
milep@komorars.ba

STRATEGIJA I REGULATIVA

Strateški dokumenti MIER

Aktuelnosti