Udruženje tekstila, kože i obuće

Početna 5 Udruženja 5 Udruženje tekstila, kože i obuće

U okviru komorskog sistema Republike Srpske ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti tekstila, kože i obuće. Organizacija i rad Udruženja tekstila, kože i obuće regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja tekstila, kože i obuće, a koje donosi Skupština Udruženja. Pored toga, Pravilnikom su definisani ciljevi, zadaci, prava i dužnosti, te druga pitanja značajna za rad članova Udruženja.

Zadaci Udruženje se ostvaruju kroz brojne aktivnosti, a najznačajnije su usmjerene na:

  • Saradnju sa nadležnim ministarstvima u cilju donošenja zakonskih propisa koji će omogućiti povoljnije poslovanje;
  • Praćenje stanja u industriji tekstila, kože i obuće te iniciranje donošenja mjere radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članica;
  • Učešće u procesima unapređenja internacionalizacije preduzeća iz ove oblasti;
  • Unapređenje konkurentnosti članica stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije;
  • Poslovno povezivanje i informisanje.

Udruženje tekstila, kože i obuće ostvaruje svoje zadatke, utvrđene Statutom i Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja, odnosno Komore.

Organi Udruženja tekstila, kože i obuće su Skupština i Izvršni odbor.

Skupština Udruženja tekstila, kože i obuće je organ upravljanja Udruženja. Članove Skupštine Udruženja biraju područne komore, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tijela Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora.

KONTAKT OSOBE

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

Udruženje grafičke i papirne industrije

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-132
+387 51 493-126
aleksandrab@komorars.ba

Aktuelnosti

Predstavnici privrednih društava iz tekstilne industrije na sajmu ITMA 2023 u Milanu

Predstavnici privrednih društava iz tekstilne industrije na sajmu ITMA 2023 u Milanu

Predstavnici privrednih društava iz tekstilne industrije učestvuju na ITMA 2023 u Milanu – najznačajnijem sajmu u oblasti tehnologije tekstila i odjece. Ovaj sajam svake četvrte godine povezuje ovu industriju kako bi predstavila najnovije tehnologije za obradu tekstila i odjeće, mašine i materijele, te promovisala saradnju i stvarala partnerstva.