Javna ovlašćenja

IZDAVANJE POTVRDA, UVJERENJA SAGLASNOSTI I MIŠLJENJA
Potvrda da se roba ne proizvodi u BiHSekretari granskih udruženja
Potvrda da se roba ne proizvodi u dovoljnim količinama
Potvrda o preferencijalnom tretmanu domaćeg
Potvrda o referenci u svrhu registracije radnih jedinica za izvođenje radova u inostranstvu i prilikom podnošenja ponuda za radove u inostrantsu
Potvrda o finansijskom stanju privrednog subjekta
Potvrda o rezultatima rada kandidata za stečajnog upravnikaPosebna komisija Komore
Uvjerenje o BiH porijeklu robeSekretari granskih udruženja
Uvjerenje o višoj siliMarko Savić
Aleksandra Irić Kovačević
Nataša Maksimčuk

Uvjerenje o robi koja se uvozi radi izvoza u okviru poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu   Sekretari granskih udruženja

Uvjerenje o krajnjem korisniku za robu koja se uvozi

Uvjerenje da pred Sudom časti i arbitražom nije vođen postupak

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Aleksandra Irić Kovačević i Nataša Maksimčuk
Tel.: 051/493 128
E-Mail: aleksandraik@komorars.ba natasas@komorars.ba

Uvjerenje da se pred Sudom časti i arbitražom ne vodi postupak

Saglasnost o ekonomskoj opravdanosti za unutrašnju i vanjsku obradu               Sekretari granskih udruženja

Sertifikat o krajnjem korisniku „End-user Certificate“

Udruženje metalurgije i prerade metala, Udruženje elektro, hemijske, gumarske i industrije za proizvodnju i preradu nemetala

Boško Borojević

Mišljenje o ekonomskoj opravdanosti izgradnje novih kapaciteta kod dodatnog zapošljavanja nove radne snage   Sekretari granskih udruženja

Mišljenje o ekonomskoj opravdanosti (vanjska i unutrašnja obrada) OVJERE ISPRAVA PRI IZVOZU I UVOZU

Ovjera sertifikata o porijeklu robe         Područne privredne komore

Ovjera dokumenata izdatih od strane drugih institucija i privrednih društava              Sekretari granskih udruženja

Ovjera dokumenata za učešće na licitacijama             Sekretari granskih udruženja

Ovjera ugovora o zastupanju domaćih privrednih društava u inostranstvu                Sekretari granskih udruženja

Ovjera inspekcijskih uvjerenja, atesta i cjenovnika

Ovjera faktura za isporučenu robu i izvršene usluge ATA KARNET Jedinstven međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svijetu

Zoran Milinčić
Tel.: 051/493 135
E-Mail: zoranm@komorars.ba

BONITET Informacije o bonitetu domaćih i stranih privrednih društava        Nikolina Dorontić Alibabić

EKONOMSKI INDIKATORI     Informacije o privrednim kretanjima u Republici Srpskoj i po sektorima        Željka Milić

DETAŠMANI    Raspodjela kontingenta detašmana privrednim društvima u Republici Srpskoj za upućivanje radnika na rad u SR Njemačku, po osnovu Uredbe o ratifikaciji Sporazuma između Vlade BiH i Vlade SR Njemačke iz 1995. godine           Mile Petrović

REDOVI VOŽNJE   Usklađivanje i registracija republičkih redova vožnje            Dragoslav Mihajlović

STEČAJNI PLAN   Izjašnjenje o predloženom stečajnom planu u postupku reorganizacije stečajnog dužnika u okviru stečajnog postupka    Posebna komisija Komore

PRIVREDNI REGISTAR RS        Privredni registar RS – baza podataka o privrednim subjektima pRegis® i Poslovni registar RS: (www.business-rs.ba)               Slobodan Dragićević