Udruženje društava za osiguranje

U okviru komorskog sistema Republike Srpske Udruženje društava za osiguranje osnovni je oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti osiguranja.

Udruženje društava za osiguranje osnovano je 2009. godine.

Osnovni cilj Udruženja je zastupanje i promocija zajedničkih interesa struke pred državnim i drugim tijelima, razvoj i unapređenja tržišta osiguranja, te širenje i podizanje kulture osiguranja u skladu s opštim značajem društvene i privredne funkcije osiguranja.

Članice Udruženja društava za osiguranje su društva registrovana u Republici Srpskoj i filijale društava iz Federacije BiH registrovana u Republici Srpskoj u skladu sa  Zakonom o društvima za osiguranje, a koja iskažu interes za članstvo u Komori, a u skladu sa Statutom Komore.

Predsjednik Skupštine Udruženja je Bojan Popović, “Dunav osiguranje” a.d. Banja Luka.

Poptredsjednici Skupštine su Janez Rožmarin, “Triglav osiguranje” a.d.  Banja Luka i Igor Tošić “Adriatik osiguranje” d.d.-filijala Banja Luka.

Udruženje ima Izvršni odbor koji broji 7 članova.

Predsjednik Izvršnog odbora je Veselin Petković, “Grawe osiguranje” a.d. Banja Luka

Potpredjsednik Izvršnog odbora je Valentino Janković, “Drina osiguranje” a.d. Milići

Udruženje je osnovalo stručne odbore koji rješavaju stručna pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti osiguranja:

  1. Odbor za pravna pitanja i zakonodavstvo
  2. Odbor za štete
  3. Odbor za neživotna osiguranja
  4. Odbor za životno, zdravstveno i penziono osiguranje
  5. Odbor za aktuarstvo i IT sektor
  6. Odbor za računovodstvo, finansije i reviziju

KONTAKT OSOBE

Dragana Šobot, dipl.oec.

Sekretar

Udruženje trgovine

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-133
+387 51 493-126
draganas@komorars.ba

Aktuelnosti