Udruženje za zaštitu životne sredine

Početna 5 Udruženja 5 Udruženje za zaštitu životne sredine

Udruženje zaštite životne sredine

2002. godine Privredna komora Republike Srpske prepoznala segment zaštite i razvoja životne sredine pri čemu je reciklaža jedan od bitnih elemenata.

  • 2003. godina formiran Odbor za reciklažu
  • 2004./2005. godina aktivno učešće u Odboru za reciklažu pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH
  • 2006. godina potreba za stvaranjem grupacije ili udruženja
  • 2007. godina aktivnosti na realizaciji ciljeva grupacije

Ciljevi grupacije

  • Unapređenje rada grupacije jačanjem organizacijskih kapaciteta
  • Jačanje ugleda i uticaja grupacije
  • Unaprjeđenje poslovanja članica pružanjem usluga kroz grupaciju, razmjenom informacija i povezivanjem
  • Donošenje zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine i reciklaže
  • Obezbjeđenje dostupnosti najnovijih tehnologija i standarda u industriji reciklaže

KONTAKT OSOBE

Igor Andrić

Sekretar

Udruženje šumarstva i prerade drveta

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-125
+387 51 493-126
igora@komorars.ba

STRATEGIJA I REGULATIVA

Strateški dokumenti MIER

Aktuelnosti