Udruženje šumarstva i prerade drveta

Privredna komora Republike Srpske, na osnovu Zakona o komori (Sl.gl.RS, br. 65/08) i Statuta Komore (Sl.gl.RS, br. 121/08), organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. Udruženje šumarstva i prerade drveta Privredne komore Republike Srpske je osnovano na osnovu Odluke o obrazovanju udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske broj 01-1162/08 od 31.10.2008. godine U okviru komorskog sistema Republike , ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblastima šumarstva, prerade drveta i proizvodnje namještaja .

U skladu sa ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

  1. Pokretanje inicijativa, razmatranje i davanje mišljenja i predloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i drugih strateških dokumenata koji su u funkciji razvoja i rada privrednih društava članica ovog Udruženja.
  2. Praćenje i analiza privrednih kretanja u privredi sa posebnim osvrtom na ovaj sektor
  3. Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata iz zemlje i inostranstva kroz poslovne susrete, dolazeće i odlazeće misije, sajamske nastupe i posjete.
  4. Organizovanje seminara i drugih stručnih skupova iz djelatnosti privrednih društava
  5. Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostarnstvu
  6. Prikupljanje, obrada različitih podataka potrebnih našim članicama
  7. Istraživanje tržišta i saradnja sa privrednim društvima u ovim aktivnostima
  8. Saradnja sa udruženjima komora iz BiH i inostranstva
  9. Učešće u izgradnji mehanizama zaštite domaće proizvodnje
  10. Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane

Skupština Udruženja broji 45 članova, a Izvršni odbor broji 17 članova.

Predsjednik Skupštine udruženja je g. Zoran Stojčić iz JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, a potpredsjednik je g-din Janko Petrović iz Petroprojekt d.o.o. Bratunac

Predsjednik Izvršnog odbora je g-din Darko Partalo iz Drvoprodex d.o.o. Banja Luka, a potpredsjednik je g-din Velibor Stanić iz JPŠ „Šume Republike Srpske a.d. Sokolac.

KONTAKT OSOBE

Igor Andrić

Sekretar

Udruženje šumarstva i prerade drveta

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-125
+387 51 493-126
igora@komorars.ba

Aktuelnosti