Udruženje energetike

Početna 5 Udruženja 5 Udruženje energetike

Privredna komora Republike Srpske, na osnovu Zakona o komori (Sl. gl. RS, br. 65/08) i Statuta Komore (Sl. gl. RS, br. 121/08), organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. U skladu sa datim Zakonom i Statutom, članovi Komore koji se organizuju u Udruženje energetike su privredna društva (po osnovu registracije djelatnosti), a mogu biti i pravna lica drugačijih oblika organizovanja koja se bave djelatnostima u sektoru energetike ili obavljaju djelatnosti u interesu za navedene privredne subjekte (svi oblici privrednog organizovanja, poslovna i stručna udruženja, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici i drugi subjekti).

U skladu sa ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

 1. Praćenje i analiziranje privrednih kretanja u sektoru energetike i predlaganje mjera radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članova;
 2. Razmatranje i davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoja sektora energetike;
 3. Saradnja u pripremi programa mjera ekonomskih reformi i strategija razvoja koje se odnose na djelatnosti udruženja;
 4. Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemlji i sa stranim partnerima;
 5. Pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmjene, asortimana i kvaliteta proizvoda;
 6. Praćenje dostignuća u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u sektoru energetike i njihove primjene u zemlji;
 7. Primjena međunarodnih tehničkih standarda i normativa;
 8. Učešće u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje;
 9. Saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama Komore na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore u zemlji i u inostranstvu;
 10. Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane.

Organizacija i rad Udruženja regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja. Prema datim aktima, organi u Udruženju su:

 • SKUPŠTINA (21 članova). Predsjednik Skupštine je gospodin Željko Kovačević – MH ERS,
 • U okviru Udruženja energetike djeluje Grupacija distributera nafte i naftnih derivata.

KONTAKT OSOBE

Boško Borojević

v.d. sekretar granskog udruženja

Udruženje energetike i rudarstva

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-124
+387 51 493-126
boskob@komorars.ba

STRATEGIJA I REGULATIVA

Strateški okvir MIER

Aktuelnosti

Konferencija “Zelena ekonomija – Pokretač održivog razvoja privrede RS”

Konferencija “Zelena ekonomija – Pokretač održivog razvoja privrede RS”

Cilj Konferencije je podizanje svijesti o značaju obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i zelene ekonomije, kako bi se iskoristili ukupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda i informisanje privrede o izazovima koji dolaze uvođenjem mehanizma za oporezivanje roba koje se uvoze u EU i pri čijoj se proizvodnji oslobađa velika količina ugljen-dioksida (CO2).

Konferencija “Balkan Solar Summit” 09. – 10. Februara 2023. u Banskom Dvoru – Banja Luka

„Balkan Solar Summit“ je biznis konferencija, posvećena solarnoj industriji i energiji, koja će se održati 9. i 10. februara 2023. godine u Banjaluci, u Banskom dvoru.

Ovo regionalno okupljanje je jedinstvena prilika za predstavnike biznis sektora, privrede i kompanije, da na jednom mjestu i od vrhunskih stručnjaka, saznaju sve odgovore na aktuelna pitanja

kako do solarne elektrane,
kako se planira i izvodi projekat,
koji je najbolji put od ispunjenja energetskih potreba do odlične zarade.

Objavljen Javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE)

Objavljen Javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE)

Objavljen javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljivih izvora energije (ZOE). Poziv za projektne ideje će biti otvoren za jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i pojedince, a koji imaju za cilj korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije prvenstveno radi zadovoljenja energetskih potreba članova zajednice.