Sporazumno vansudsko finansijsko restrukturiranje predstavlja efikasan mehanizam za privredna društva i preduzetnike koji su se našli u finansijskim poteškoćama pomoću kojeg mogu da redefinišu dužničke odnose sa povjeriocima, prvenstveno bankama, ali i drugim povjeriocima kao što su dobavljači roba i usluga.

Pivredna komora Republike Srpske je prema Zakonu o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju određena kao institucionalni posrednik koji provodi ovaj postupak putem ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih fizičkih lica koja na nezavisan, neutralan i nepristrasan način upravljaju i vode ovaj postupak i posreduju između dužnika i povjerilaca.

Pravni oblik

Republika Srpska je u periodu 2020-2022 god. usvojila pravni okvir za sporazumno vansudsko finansijsko restrukturiranje s ciljem efikasnijeg rješavanja problema prezaduženih i/ili nelikvidnih privrednih društava i preduzetnika. Pravni okvir uključuje zakon i podzakonske akte koji povjeravaju Privrednoj komori Republike Srpske institucionalno posredovanje u finansijskom restrukturiranju kako bi se olakšao ovaj proces i omogućilo postizanje sporazuma između dužnika i povjerilaca. Kako bi se omogućilo pokretanje što više ovakvih postupaka, važno je prepoznati da uspjeh zavisi od blagovremenog pokretanja ovog postupka od strane dužnika ili povjerilaca, te da i dužnici i povjerioci budu detaljno upoznati i imaju puni pristup informacijama o vansudskim poravnanjima.

Registar posrednika

Posrednik je fizičko lice koje na nezavisan, neutralan i nepristrastan način upravlja i vodi postupak finansijskog restrukturiranja i koje posreduje između dužnika i povjerilaca, ali bez ovlašćenja da nameće rješenja, da daje obećanja i pravne savjete, niti da garantuje određeni ishod posredovanja.Posrednik je dužan da u sprovođenju postupka finansijskog restrukturiranja postupa profesionalno, savjesno i u skladu sa odredbama zakona, podzakonskih akata i etičkog kodeksa kojim su utvrđeni standardi i pravila ponašanja posrednika (vidi Pravni okvir – Etički kodeks).Fizičko lice stiče zvanje posrednika ako uspješno okonča program obuke za posrednike u postupku finansijskog restrukturiranja što podrazumjeva i polaganje pismenog i usmenog ispita, te na osnovu toga bude upisan u Registar posrednika.

Pokretanje postupka za Privredna društva, preduzetnike i povjerioce

Prije formalnog pokretanja postupka sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja, dužnik i povjerioci treba da ispune određene uslove:

Najznačajniji uslov za dužnika se odnosi na nivo krize u kojoj se nalazi, odnosno da privrednom društvu ili preduzetniku ne prijeti poslovni neuspjeh i da se finansijske poteškoće u kojima se nalazi nisu razvile do nivoa koji zahtjeva pokretanje stečajnog postupka. Formalni preduslovi koje dužnik mora da ispuni prije pokretanje postupka sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja su:

  • da nad dužnikom nije pokrenut postupak restrukturiranja ili stečajni postupak, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
  • da dužniku prijeti platežna nesposobnost, što podrazumijeva da dužnik neće biti u stanju da izmiri obaveze po njihovom dospijeću;
  • da žiro račun dužnika nije blokiran duže od 60 dana neprekidno;

Najznačajniji uslov za povjerioce je njihova spremnost na postizanje kompromisa sa dužnikom što će doprinijeti njihovom namirenju potraživanja, djelimično ili u cjelosti. Pored navedenih uslova, zakon propisuje da u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja mora da učestvuje dužnik i najmanje dva povjerioca, od kojih je jedan banka ili druga finansijska organizacija, dok drugi povjerilac može biti bilo koji dobavljač roba ili usluga.

Aktuelnosti

 

Ispitna pitanja za kandidate za posrednike u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja

| SVFR | No Comments

Nakon obuke koja će biti organizovana 23/24/25. marta, kandidati će polagati ispit 27. marta, sa početkom od 14,00 časova, a okvirna ispitna pitanja pogledajte na ovom linku Ispitna pitanja_SVFR.

Print Friendly
pravosudje

Termini obuke za kandidate za posrednike u sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju

| Najave događaja, slide, SVFR, SVFR | No Comments

Privredna komora Republike Srpske u sardanji sa IFC BiH, organizuje besplatnu obuku za kandidate za posrednike u sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju.

Print Friendly
magazin7 – kopija (7)

JAVNI POZIV ZA POSREDNIKE U POSTUPKU SPORAZUMNOG VANSUDSKOG FINANSIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

| Aktuelnosti, Novosti iz Komore, SVFR, SVFR | No Comments

Zakonom o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju uspostavlja se efkasan institucionalni mehanizam za privredna društva i preduzetnike koji su se našli u finansijskim poteškoćama pomoću kojeg mogu da redefinišu dužničke odnose sa povjeriocima, prvenstveno bankama, ali i drugim povjeriocima kao što su dobavljači roba i usluga.

Print Friendly

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Aleksandra Irić Kovačević

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića

+387 51 493-128

+387 51 493-126

 Registar posrednika

Print Friendly