Udruženje saobraćaja i veza

Početna 5 Udruženja 5 Udruženje saobraćaja i veza

Privredna komora Republike Srpske, na osnovu Zakona o komori (Sl.gl.RS, br. 65/08) i Statuta Komore (Sl.gl.RS, br. 121/08), organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti.
Udruženje saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske je osnovano na osnovu Odluke o obrazovanju udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske broj 01-1162/08 od 31.10.2008. godine
U okviru komorskog sistema Republike.  

Ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblastima drumskog saobraćaja, željezničkog saobraćaja, poštanskog saobraćaja, rječnog saobraćaja, vazdušnog saobraćaja, usluga pretovara roba, špediciterskih usluga i putne infrastrukture.

U skladu sa ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

  1. Pokretanje inicijativa, razmatranje i davanje mišljenja i predloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i drugih strateških dokumenata koji su u funkciji razvoja i rada privrednih društava članica ovog Udruženja.
  2. Praćenje i analiza privrednih kretanja u privredi sa posebnim osvrtom na ovaj sektor
  3. Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata iz zemlje i inostranstva kroz poslovne susrete, dolazeće i odlazeće misije, sajamske nastupe i posjete.
  4. Organizovanje seminara i drugih stručnih skupova iz djelatnosti privrednih društava
  5. Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostarnstvu
  6. Prikupljanje, obrada različitih podataka potrebnih našim članicama
  7. Istraživanje tržišta i saradnja sa privrednim društvima u ovim aktivnostima
  8. Saradnja sa udruženjima komora iz BiH i inostranstva
  9. Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane

Skupština Udruženja broji 29 članova, a Izvršni odbor broji 13  članova.

Predsjednik Skupštine udruženja je g. Dejan Mijić  „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka, a potpredsjednik je g-đa Slobodanka Kuridža iz JP „Pošte Srpske a.d.Banja Luka.

Predsjednik Izvršnog odbora je g-din Goran Starčević iz „Pavlović turs“ d.o.o. Banja Luka, a potpredsjednik je g-din Slobodan Kaurinović iz JP „Željeznice Republike Srpske“ a.d.  Doboj.

Aktuelnosti

Međuentitetsko usklađivanje redova vožnje

Međuentitetsko usklađivanje redova vožnje

Privredna komora Republike Srpske objavljuje prijedloge međuentitetskih redova vožnje koji prolaze kroz teritoriju Republike Srpske i na koje prevoznici iz Republike Srpske mogu uložiti prigovore shodno važećim propisima u Republici Srpskoj i Uputstvu za sprovođenje postupka usklađivanja međuentitetskih autobuskih redova vožnje Privredne komore Republike Srpske, u čijem je sastavu i obrazac za ulaganje prigovora.

UIO poziva špeditere da hitno podnesu zatjev za dobijanje digitalnog potpisa

UIO poziva špeditere da hitno podnesu zatjev za dobijanje digitalnog potpisa

Podsjećamo, od 1. avgusta 2022. godine u Bosni i Hercegovini počinje primjena NCTS-a (Novog provoznog kompjuterizovanog sistema), na nacionalnom nivou. To konkretno znači da se za sve postupke provoza roba carinske deklaracije podnose isključivo elektronski u sistem Uprave za indirektno oporezivanje, a svaka provozna prijava mora biti ovjerena novim digitalnim kvalifikovanim potpisom.