Udruženje za informaciono-komunikacione tehnologije

Početna 5 Udruženja 5 Udruženje za informaciono-komunikacione tehnologije

Osnovna značenja savremenih informacionih tehnologija

Strateški ciljevi razvijenih ekonomija u Svijetu su njena održivost u novom globalnom svjetskom poretku i nastavak širenja na drugim tržištima a zahvaljujući dugoročnim planovima koji podrazumijevaju primjenu kompletnih rješenja koje stvara IT industrija.

Ovakav veliki uspjeh je zabilježen samo u zemljama koje su se na vrijeme reformisale i iskoristile svoju postojeću radnu snagu i odmah krenule u osnivanje kompanija za proizvodnju softvera uz korišćenje personalnog računara u svim sferama života. To je podrazumijevalo i permanentnu edukaciju korisnika i zaposlenih, izradu novih softverskih alata, fleksibilne studijske programe i planove rada na fakultetima koji mogu proizvesti dovoljan broj stručnjaka, širenje Interneta u Svijetu, razvoj telekomunikacionih sistema, izgradnju sopstvenih mrežnih resursa u kompanijama i primjena najčešće MS platforme – operativnog sistema koji prepoznaje jedan jezik komuniciranja i MS paketa poslovnih aplikacija.

Privredna komora je izvršila digitalizaciju niza svojih servisa što je dovelo do tog nivoa da je spremna da realizuje mnogo zahtjevnije projekte i da obavlja svoju osnovnu funkciju prema privredi Republike Srpske efikasnije i bolje.

U toku su projekti Digitalizacije MSP u BiH koju realizujemo u saradnji sa njemačkom međunarodnom organizacijom GIZ. ICT gransko udruženje je kreiralo sve početne korake i kreiralo je sa konsultantima iz GIZ-a projektni prijedlog i korake u realizaciji. Kao rezultat svega je Sporazum Ministarstva NRVOID, Ministarstva privrede i preduzetništva, ICBL, GIZ-a i Privredne komore RS u realizaciji pilot projekta digitalizacije 10 privrednih društava iz oblasti metala i drvoprerade.

26.05.2020. godine UO PKRS je donio odluku o formiranju Centra za digitalnu transformaciju koji će djelovati kao Centar u sastavu organizacione šeme Privredne komore RS. Uloga Centra je da pokrene i ubrza procese digitalizacije u privrednim društvima u RS sa sredstvima iz projekta GIZ i budućim planiranim sredstvima koje bi obezbijedila Ministarstva u Vladi RS. Planirana je i obuka konsultanata koji će biti obučeni prema modelu CDT Srbije.

Značaj ICT industrije je dokazan u kroz dva najznačajnija privredna procesa a oni su:

  1. Razvoj industrije softvera i industrije hardvera (još uvijek nerazvijena);
  2. Jačanje ljudskih resursa i stvaranje i afirmisanje značajne uloge visokoobrazovnih institucija kao i modela dualnog obrazovanja u srednješkolskom sistemu obrazovanja;
  3. Pravni okvir i ubrzanje sudskih procedura sa ukidanjem nepotrebnih prepreka;
  4. Zbog nedovoljnog broja potrebnih stručnjaka angažovanje radne snage na globalnom tržištu rada;
  5. Navedena 4 procesa su pojednostavljena a svaki je logičan s tim što se industrija hardvera svodi u svijetu na najveće svjetske proizvođače kao i proizvodnja komponenti: procesori (samo INTEL, AMD i par drugih ih proizvode..), grafičke kartice i ostalo (što proizvodi određeni broj svjetski poznatih kompanija). Najčešće su to i zemlje Kina, Koreja, i druge zemlje sa izmještenom proizvodnjom iz matične države. Ovo dovodi do osjetljivosti ove grane na političke, geografske i druge poremećaje na finansijskom tržištu. NPR Zbog poplava u Koreji ili COVID-19 tržište nije bilo snabdjeveno sa dovoljno RAM memorije i WEB kamerama pa je njegova cijena naglo porasla.
  6. U našim realnim uslovima privrednog razvoja stavka 1 bi se usmjerila na proizvodnju softvera, što ću dijelom analizirati u nastavku a ostalo je snažan reformski preokret u Ministarstvu NRVOID i Ministarstvu privrede i preduzetništva te uska saradnja Univerziteta sa privrednim društvima. Očigledan je nedostatak realizacije projekta digitalnog potpisa i digitalnog pečata kao i loša infrastruktura u slučaju prijava za naknadu troškova privrednim društvima u vrijeme COVID-19. Sistemi su imali stalne prekide zbog obimnog pristupa servisu.
  7. Udruženje za ICT u Privrednoj komori RS sebe vidi kao lidera i pregovarača sa Vladom RS i drugim institucijama republičkog i lokalnog značaja da se ovi procesi uspješno i što prije započnu i završe a Privredna komora treba i da bude logično mjesto za potpunu podršku radu ovih društava. U situaciji koju smo imali sa COVID-19 smo reagovali na nančin da je kompletno anketiranje i izvještavanje komorskog sistema i Republičkog kriznog štaba obavljano na osnovu podataka koje je IT Centar prikupljao i obrađivao uz pomoć već ranije digitalizovanih sistema i aplikacija.

Udruženje za ICT u Privrednoj komori RS

Osnivanje Udruženja za ICT u Privrednoj komori RS je bilo u okviru realizacije projekta Web – We Enforce Business (Facebook grupa: https://www.facebook.com/groups/551568411533494/?mibextid=oMANbw) a Osnivačka Skupština udruženja i Osnivačka Skupština Izvršnog odbora je održana 27.05.2014. godine.

Ovo je 15-to gransko udruženje i vrlo je značajno za saradnju sa svim drugim branšama kao i za prezentovanje mogućnosti domaćih kompanija na realizaciji digitalne transformacije, uvođenja novih integrisanih sistema i novih softverskih rješenja u proizvodne procese.

Plan i program rada okvirno podrazumijeva da permanentno prezentujemo mogućnosti i rješenja koja nude domaće IT kompanije kompanijama iz drugih sektora privrede kako bi dostigli više nivoe digitalizacije proizvodnje i kvaliteta a time povećali konkurentnost domaćih firmi na regionalnim i globalnim tržištima. Organizovani su RS IT RoadShow 2014 , RS IT RoadShow 2016 kao i prezentacije firmi, nastupi na sajmovima IT SEE Novi Sad 2018 i realizacija projekata sa privrednim društvima koja su svoje projekte predložile kroz programe koje realizuje PKRS sa međunarodnim institucijama. Velika očekivanja za ICT sektor su u realizaciji svih aktivnosti digitalizacije u MSP u BiH – GIZ.

Aktuelnosti