Poslovno-informacione usluge

Na osnovu Statuta Privredne komore Republike Srpske, Upravni odbor Privredne komore Republike Srpske, utvrđuje visinu naknade za poslovne usluge Komore.

Privredna komora RS  pruža usluge obezbjeđenja poslovnih informacija o privrednim društvima (osnovni podaci o privrednim subjektima, pregled privrednih subjekata, izvoz, uvoz i dr.), organizacije promocija i prezentacija, oglašavanja na internet stranici i u časopisu Privredne informacije, pružanja savjetodavnih usluga, prevođenja i izdavanja sale i opreme.

Promocija i prezentacija

 • Organizovanje nastupa preduzeća na domaćim i inostranim sajmovima
 • Promocija proizvodnih programa i usluga privrednih društava (izložbeni prostor u Komori, web portal Komore, CD Komore, časopis „Privredne informacije“ itd.)
 • Poslovno povezivanje (organizovanje bilateralnih susreta i privrednih misija)

Edukacija i poslovno savjetovanje

 • Edukacija – aktuelne teme
 • Poslovno savjetovanje
 • Priprema projekata

 Konsalting

 • Istraživanje tržišta
 • Razvijanje i implementacija standarda kvaliteta (CE znak, ISO standardi, HACCP i druge)
 • Poslovno savjetovanje
 • Priprema projekta
 • Podrška privredi pri pripremi za ulazak BiH u evropske integracije
 • Informacije o međunarodnim fondovima za finansiranje projekata u BiH

Poslovno-informacioni servisi

IT Centar PKRS

 • Ponuda i potražnja roba i usluga
 • Informacije o osnivanju preduzeća i strana ulaganja
 • Informacije o spoljnotrgovinskoj razmjeni
 • Obrada ekonomskih podataka

Pravna pomoć

 • Poslovi arbitraže – Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori RS i Arbitraža PKRS
 • Sud časti pri PKRS
 • Stručna pravna pomoć

Ostale usluge 

 • Iznajmljivanje sala i opreme.

KONTAKT OSOBE

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-129
+387 51 493-126
draganak@komorars.ba

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-123
+387 51 493-126
gordanas@komorars.ba

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-139
+387 51 493-126
oliverap@komorars.ba

Slobodan M. Dragićević

Rukovodilac IT centra i glavni projektant

IT Centar

Branka Ćopića 6, 78000 Bnaja Luka
+387 51 493-136
+387 51 493-126
slobodand@komorars.ba