Edukacije

Početna 5 Usluge 5 Edukacija 5 Edukacije

U cilju povećanja nivoa profesionalnih kompetencija zaposlenih u privredi, Privredna komora Republike Srpske organizuje programe obuka u saradnji sa naučnim institucijama i univerzitetima, te drugim partnerima u skladu sa iskazanim interesom i potrebama privrednika.

Komora kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta programa obuke u smislu ponude aktuelnih sadržaja, primjenjivih znanja i vještina, kao i angažovanja renomiranih predavača. Izrada godišnjeg  programa edukacije se bazira prvenstveno na zahtjevima članica, a u skladu sa trendovima sticanja novih znanja i vještina na tržištu rada i principima cjeloživotnog učenja.

U skladu sa iskazanim interesom zainteresovanih strana, Komora organizuje seminare, radionice, okrugle stolove, javne rasprave zakona, prezentacije i druge događaje.

e-Learning platforma

KONTAKT OSOBE

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-139
+387 51 493-126
oliverap@komorars.ba

DOKUMENTI/OBRASCI

Program – Edukacije 2023

Aktuelno

Seminar „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte“

Seminar „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte“

Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okruženju kao i potrebu podizanja svijesti o potrebi zaštite istog, na seminaru će se prezentovati tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove i industrijski dizajn, te na uslugu Preddijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za intelektualno vlasništvo odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja preduzeća.

Poziv na radionicu „Njemački Zakon o lancu nabavke (LkSG), Direktiva o dubinskoj analizi održivosti korporacija (CSDDD)“

Poziv na radionicu „Njemački Zakon o lancu nabavke (LkSG), Direktiva o dubinskoj analizi održivosti korporacija (CSDDD)“

Ulazimo u eru obavezne dubinske analize lanaca nabavke. Održivost postepeno preuzima sve važniju ulogu u kreiranju upravljačkih politika u međunarodnim korporacijama, te sve više utiče na to kako kupci donose odluku o kupovini. Poslovni svijet djeluje u okruženju koje se konstantno mijenja i u kojem ekološka i socijalna pitanja postaju neizostavni aspekti ocjenjivanja uspješnog poslovanja, stoga su velike kompanije prisiljene tražiti nove načine kako održive prakse ugraditi u svoje poslovne aktivnosti i duž svojih lanaca nabavke.

Edukacija “Šta nam govore informacije iz finansijskih izvještaja o preduzeću i njihov značaj za donošenje poslovnih odluka”

Edukacija “Šta nam govore informacije iz finansijskih izvještaja o preduzeću i njihov značaj za donošenje poslovnih odluka”

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa vodećim društvom za izdavačku djelatnost i konsalting iz oblasti računovodstva, revizije i finansija, Finrar d.o.o. Banja Luka, organizuje jednodnevnu edukaciju o značaju finansijskih izvjestaja i njihovoj analizi, koja će se održati u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, u utorak, 20.06.2023. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Trening “Strategija implementacije ERP i DMS sistema“

Trening “Strategija implementacije ERP i DMS sistema“

Cilj organizacije treninga je da se učesnici upoznaju sa elementima planiranja uspješne implementacije „Sistema za planiranje i upravljanje resursima preduzeća (ERP)“ i „Sistema za upravljanje dokumenima (DMS)“. Učesnici iz malih i srednjih preduzeća će imati priliku i da se, kroz praktičan i interaktivan rad, upoznaju sa dobrim praksama analize poslovnih procesa u svrhu odabira pravog ERP i DMS rješenja koje može odgovoriti poslovnim potrebama njihovih kompanija.